Piyasa Gözetim Faaliyetleri – Web Kameralar

Genel Bilgi

Yanlış etiketlendirilmiş web kameraları (webcam) aşağıdaki sonuçlara yol açmaktadır;

  • Haksız rekabet ve nitelikli ürünlerin pazardan kovulması
  • Tüketicinin aldatılması

Piyasamızda PC’ler için üretilmiş çok değişik marka ve modellerde WebCam cihazlarının ürün etiketi, fatura, garanti belgesi ve internet sayfalarında beyan edilen özelliklerin ürünün gerçek değerleri ile örtüşmediği görüldüğünden Piyasa Gözetim Komisyonu piyasadaki tüm pc WebCam’lerden örneklerler toplayarak 2007 yılında çalışmalara başlamıştır.

Piyasaya arz edilen ürünlerin teknik özellikleri ile “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen” özellikleri uyumlu olmak zorundadır.

Piyasaya ürün arz eden, “üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcılar bu zorunluluğa uymak ve bunun gerektirdiği yasal ve teknik yükümlülüğü yerine getirmek durumundadırlar.

İncelememizi konu olan web cam örnekleri, “teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı” olarak, gerçekte taşımadıkları çözünürlük değerlerini taşıyormuş gibi gösterilerek piyasaya arz edilmektedirler.

Bu ürünleri piyasaya arz eden, üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcılar:(sorumluluk müteselsilen’dir)

1- Ayıplı ürünü, ayıbını gizleyerek ve bilerek piyasaya vermektedirler. “satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmiş” olmaktadır. (Yaptırımı: her bir işlem için 168 YTL)

2- Bu ürünlerle ilgili reklam ve duyurularla, “Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü” reklam vermiş olmaktadırlar.(Yaptırımı: reklamı düzeltme ve 5.919 YTL, eğer reklam ve duyuru ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise; 59.190 YTL)

3- Gerçekte olmayan ürün değerlerini varmış gibi göstererek, tüketicileri kandırmakta ve diğer satıcılar karşısında haksız rekabet yoluyla haksız kazanç elde etmektedirler.(Yaptırımı: haksız rekabetin yol açtığı maddi kayıpların karşılanması ve haksız rekabetin doğurduğu sonuçların giderilmesi)

PC WebCam marka sahiplerinin, üreticilerinin, ithalatçılarının, dağıtıcılarının ve satıcılarının konuyu dikkatle ele alarak gerekli önlemleri alarak, ürünün gerçek teknik özellikleri ile etiket değerlerini uyumlu hale getirmelerini talep ediyoruz. Eğer çözünürlük “enterpolasyon (iç değerlendirme) veya yazılım ile” yükseltiliyorsa, bununda ayrıca ‘sanal’ çözünürlük olarak ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

TÜBİDER Piyasa Denetim ve Gözetim Komisyonu

Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü” reklam vermiş olmaktadırlar.(Yaptırımı: reklamı düzeltme ve 5.919 YTL, eğer reklam ve duyuru ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise; 59.190 YTL

Faaliyetler

2007 – 2008 yılları arasında bilişim piyasasına arz edilen, gerçek değerleri ile etiket değerlerinin uyuşmadığı görülen, tanıtım bilgileri, ilan ve reklamları sorunlu tüm ürünler toplanarak incelenmiştir. Marka sahibi veya ithalatçısı firmalar yazılı olarak uyarılarak etiket değerlerinin değiştirilmesi sağlanmıştır. Firmalar, ürünlerin gerçek değerleri ile etiket değerlerini uyumlu hale getirerek tanıtım bilgilerini, ilan, reklam ve duyurularını buna uygun olarak yenilemişlerdir. Değişiklik yapmamakta direnen bir firma için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yasal başvuru yapılmak zorunda kalınmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda piyasada webcam etiketlendirilmesine dair bir standart oluşturulmuş, bu konudaki çalışma 2009 yılında sonlandırılmıştır.

Etiket Standartları

PC WebCam ithalatçıları, dağıtıcıları ve satıcıları enterpolasyon (iç değerlendirme) veya yazılım ile hangi çözünürlüğe erişirlerse erişsinler mutlaka görüntü sensörü gerçek çözünürlüklerini yazmak zorundadır.

Ürünün kutusunda, reklamında ve ilanında donanımsal çözünürlük enterpolasyon ile elde edilen çözünürlükten büyük gözükmemelidir.