Piyasa Gözetim Faaliyetleri – Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

Genel Bilgi

TÜBİDER bilişim sektöründe üretilen veya ithal edilen ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve ürün etiket ve kullanım kılavuzunda belirtilen değerlerle uyumluluğu konusunda sektör içi özdenetimin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, isteklilerin veya şikayetçilerin kendisine yaptığı başvurular ile ve aşağıda görülen test prosedürü çerçevesinde geniş ölçekli bir Kesintisiz Güç Kaynakları testi gerçekleyecek ve bunu sektöre raporlamaktadır.

Yanlış etiketlendirilmiş Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) aşağıdaki sonuçlara yol açmaktadır;

  • Haksız rekabet ve nitelikli ürünlerin pazardan kovulması.
  •  Gerilim sınırlarının dışına çıkılması durumunda Bilgisayar Güç Kaynağını (PSU)’nda arızaya sebep olma.
  •  Aşırı enerji tüketimi.
  •  Enerji kesintisi durumunda son kullanıcı mağduriyeti.

Faaliyetler

2009 yılının Temmuz ayında başlanan çalışmalar 2010 yılında da devam etti çalışmalar sonucunda ;

  • 12 farklı üreticiye ait giriş seviyesindeki ( 600VA-100VA) 33 line interactive ups etiket incelenerek değerlerinde gücü taşıyıp taşımadıkları, bu gücü gerilim standartlarını koruyarak verip veremediği teste tabi tutuldu.
  • 16 ürünün etiket değerlerini taşımadığı veya bu gerilim standartlarının dışında verdiği görülerek ilgili firmalara uyarı yazısı gönderildi. Uyarı sürecinin takibi yapılarak 15 ürünün etiket değerlerinin veya ürünün değiştirilmesi sağlandı.
  • Değişiklik yapmamakta direnen bir marka için Sanayi Bakanlığı’na şikayet yoluna gidilmek zorunda kalındı.

Farklı zamanlarda yapılan testler özellikle 450 – 3000 VA güç göstergesi ile etiketlenmiş “giriş seviyesi” Kesintisiz Güç Kaynaklarını kapsamaktadır. UPS Kesintisiz Güç Kaynakları testinin amacı ürünlerin üzerinde yazan güç özelliklerinin karşılaştırmalı olarak tespit edilmesi, bataryaların Ah olarak sürelerinin belirlenmesi ve RoHs (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) Sağlığa Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması yönetmeliğine uyum testinin yapılmasıdır.

UPS Test Prosedürü

Testin Adı:           450 – 3000 VAUPS Kesintisiz Güç Kaynağı Testi

Zamanı:               Talep üzerine

Test Düzeneği:    Yük Simülatörü – Chroma 3800 Series Programmable AC Electronic Load, Accumulator Cell Tester, Osiloskop, HandHeld XRF (X-ray Fluorescence) Test Cihazı vb.

Test Süreçleri:     Rezistif ve karma yük ile güç testi, batarya testi ve RoHs testi

Yapılacak güç analizi testinde örneğin etiketinde 650 VA yazan cihazlardan 650 VA (0.55 Güç faktörü ile 360 Watt) güç çekilerek cihazların ürün etiketlerinde yazan değerleri sağlaması beklenecektir. Test düzeneğinde bir yük simülatörü, power analizör, osiloskop ve benzeri cihazlar bulunacaktır.

Teste tabi tutulan ve etiket değerinde 650 VA yazan Kesintisiz Güç Kaynaklarının çok kısa bir süre (15-20 sn) bu gücü verebildiği ancak daha sonra akü grubunun geriliminin düşmesinden dolayı korumaya geçerek sistemi kapattığı şeklindeki üretici tezlerine karşılık, çok daha güçlü bir akü dışarıdan UPS’e bağlanarak test tekrarlanacaktır. Bu durumda cihazın aşırı derecede ısınmaması,  kendisini kapatmaması ve %10 hata ile üzerinde yazan gücü desteklemesi beklenmelidir. Test sürecinde simülasyon yapılan yükün salt rezistif yük (endüktif veya kapasitif olmayan salt direnç türü yük) olması durumunda da cihazların korumaya geçmeyerek sürekli çalışması beklenecektir.

Üreticinin bu ürünlerin sadece yaklaşık 150 Watt güç harcayan tek bir PC için üretildiği, kısa süreli koruma amaçlandığı, 5-10 Ah (Amper-saat) batarya ile ancak bu kadar süre çalışabileceği  vb. tezlerinin kesinlikle kabul edilemeyeceği, cihazların üzerindeki etiket değerlerinin sürekli olarak sağlanması gerektiği bilinmelidir.

Tübider 2007 yılından beri Piyasa Gözetim faaliyetleri yürütmekte ve etiket değerleri ile teknik değerleri örtüşmeyen ürünlere ilişkin İthalatçılar nezdinde,  üründe gerekli teknik veya etiket değişikliği yapılması konusunda bir süreç yürütmekte, süreç sonunda gerekli değişiklikleri yapmayan firmalar hakkında da Sanayi bakanlığı ve sektör nezdinde şikayet mekanizmaları işletilmektedir.