Hakkımızda

tubiderlogo1TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği 1999 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından bir sektör meslek örgütü olarak kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana bilişim sektörünün mesleki standartlarının geliştirilmesi, sektör içi eğitimler, bilişim sektörünün hizmet sunumunun kalitesinin yükseltilmesi konularının yanında sektörün ticari,yasal ve mali sorunlarına çözümler geliştirilmesi konularında faaliyet yürütmektedir. TÜBİDER 22 üye ile başladığı sektörel yolculuğuna bu gün 655 kayıtlı üyesi ile devam etmektedir. TÜBİDER’ 2008 yılında kuruluşuna ön ayak olduğu TÜBİFED Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonuna üyedir.

TÜBİDER, bu günkü üye yapısı ile bilişim sektörünün % 90-95 arasındaki kesimi temsil etmekte, TÜBİDER üyeleri bilişim pazarına sunulan ürün ve hizmetlerin en az % 65 ini üretmekte ve satmaktadır. Bilişim sektöründe yazılım veya donanım çözümleri üreten, marka olmuş -yerli veya yabancı- tüm firmalar TÜBİDER üyeleri arasında yer almaktadır.

TÜBİDER’in mesleki standartların oluşması için yaptığı en önemli faaliyetlerden biri eğitim faaliyetleridir. Bu güne kadar çeşitli segmentlerde teknik ve sektörel eğitimler verilmiştir. Teknik eğitimler dernek merkezinde konumlandırılan eğitim salonunda, şubelerde ve Anadolu’nun önemli illerinde düzenlenmiştir. Tüm bu teknik eğitimlerin dışında değişen pazar koşullarına sektörün bayi kanalını temsil eden firmalarının uyumun sağlanması amacıyla katma değerli hizmet üretimi konusunda eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler 2007 ve 2008 yıllarında Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Bursa, Antalya ve Samsun illerinde iki etap halinde  düzenlenmiştir. Yine bu konuda diğer bir bilişim STK’sı olan TÜBİSAD ile birlikte 2008 yılında KanalVizyon konferansını düzenlemiş 2009 yılında ise toplantıları Anadolu’nun çeşitli illerine taşımıştır.

Bilişim Sektörünün, tüm sektörü kapsayacak, sektörün çıkarlarını koruyacak ve gözetecek, icra yeteneği olan, kanuna dayalı bir meslek örgütüne ihtiyaç vardır. Sektörde yer alan şirketlerin sınıflandırılması ve minimum sertifikasyon seviyelerinin belirlenmesi gerekir. Kanuna dayalı kurulacak olan meslek örgütü, sektörün işletme türlerine ve belli uzmanlık konularına göre sektörel bir envanterini oluşturmalı, minimum hizmet tarifesi oluşturabilmeli, haksız rekabeti engellemek için gerekli tedbirleri alabilmeli, sektörünün mesleki kurallara, etik değerlere ve yeterliliklere göre faaliyet yürütmesini gözetmeli, siyasi irade nezdinde sektörün çıkarlarını korumalı ve sektörün sesi olmalıdır. Tübider bu amaç doğrultusunda “Sektör Birliği” çalışmalarını yürütmektedir.

TÜBİDER sektörel ve mesleki standartların oluşturulması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve tüketicinin korunması amacıyla 2007 yılında üye bilişim firmalarının elektronik ve bilgisayar mühendislerinden oluşturduğu Piyasa Gözetim komisyonunu faaliyete sokmuştur. Bu komisyon bilişim piyasasına arz edilen ürün ve hizmetlerin etiket ve standartlarını inceleyerek haksız rekabet yaratan, tüketiciyi aldatmaya yönelik girişimleri yasal yoldan önlenmesi amaçlamaktadır. Bu konuda sektörde yaygın olan şikayetler incelenmiş ve UPS, webcam, power supply, bluetooth, memory ürünlerinde etiket standartlarını oluşturmayı başarmıştır. Bu çalışmalarının sonucunda TÜBİDER gümrükler ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem heyetleri tarafından resmi olarak görüş sorulan bir kurum haline gelmiştir.