Piyasa Gözetim Faaliyetleri: Standartlar

 PC Power Supplies

PC Power Supplies Test Standards

EN 61204-3/2000
(İptal Edilmiş Standard
Yerine geçen EN 61204-3:2005)
Low voltage power supplies, d.c output

Part 3: Electromagnetic compatibilitiy (EMC)
Düşük gerilim güç kaynakları, d.a. çıkışlı – Elektromanyetik uyumluluk (EMU) IEC 61000 standardının bu bölümü gerilimleri 200 V’a kadar, güç seviyeleri 30kW’a kadar olan, 600 V’a kadar alternatif akım veya doğru akım ile beslenebilen, doğru akım çıkışı sağlayan güç kaynağı ünitelerinin (GK) elektromanyetik uyumluluk (EMU) şartlarını kapsar.

EN 55022/1998+A1/2000+A2/2003

(EN 55022:1998-09+A1:2000-10+A2:2003-01)

 

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment(ITE)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

(150kHz – 30MHz)
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Yayılım Bozulması (30MHz – 1 GHz)

EN 61000-3-2/2000
(EN 61000-3-2:2000-12 +A2:2005)
 
Part:3:Limits-Section 2 :Limits for harmonic current emission (equipment input current <=16A per phase)

Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Harmonikler(2-40. Harmonik arası)

EN 61000-3-3/1995+A1/2001

(EN 61000-3-3:1995-01+A1:2001-06+A2:2005)

Part:3:Limits-Section 3 : Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current <=16A

Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Kısa ve Uzun süreli)

EN 55024/1998+A1/2001+A2/2003
(EN 55024:1998-09+A1:2001-10+A2:2003-01)
 
Information technology equipment-Immunity characteristics Limits and methods of measurement

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektrostatik Boşalmaya Karşı

Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektriksel Hızlı GeçiciRejim/Patlama Bağışıklığı (Güç Portlarına: 0.5-4kV, 2.5kHz-5kHz Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)

Bilgi Teknolojisi Cihazları-Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık

( 0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50m s,

Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms,)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana

Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)

EN 50024/1998+A1/2001+A2/2003

(İptal Edilmiş Standard- Yürürlükten kaldırıldı)

Low voltage switchgear and controlgear for industrial use;Mounting rails C-profile and accessories for the mounting of equipment
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Tabloları-Sanayide Kullanılan-Montaj Rayları-Donanımın Montaji İçin C Profilleri ve Tek Parçaları
EN 60950-1
(EN 60950-1/A11:2005)
Safety for information technology equipment including electrial business equipment
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Güvenlik
IEC (EN) 61000-4-2/2001
(IEC  61000-4-2:2001-04)
 
Electrostatic discharge immunity test(ESD)
Doğrudan temasla ve havadan statik elektrik deşarjına maruz kalan Elektrik ve Elektronik Cihazlar- Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık(Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)
IEC (EN) 61000-4-3/2002
(IEC 61000-4-3:2002-09)
 
Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test.
Radyo Frekanslı Elektromanyetik alanlara maruz kalan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı(80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)
IEC (EN) 61000-4-4/1995+A1/2000+A2/2001
(IEC 61000-4-4:2004-07)
 
Electrical fast transient / burst immunity test(EFT)
Tekrarlamalı elektriksel hızlı geçici rejimlere maruz kalan elektriksel ve elektronik cihazlar- Elektriksel Hızlı GeçiciRejim/Patlama Bağışıklığı(Güç Portlarına: 0.5-4kV,2.5kHz -5kHz  Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)
IEC (EN) 61000-4-5/2001
(IEC 61000-4-5:2005-11)
 
Surge immunity test
Anahtarlama ve yıldırım geçici rejimleri esnasında meydana gelen aşırı gerilimlerin sebep olduğu tek yönlü ani yükselmelere maruz kalan elektrikli ve elektronik cihazlar- Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık(0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50ms,Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms,)
IEC (EN) 61000-4-6/2001
(IEC 61000-4-6:2004-11)
 
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.
9 kHz’den 80 MHz’ye kadar olan frekans bölgesinde, göz önüne alınan radyo frekans (RF) vericilerinden gelen iletilen elektromanyetik bozulmalara maruz kalan elektriksel ve elektronik cihazlar- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)
IEC (EN) 61000-4-8/2001
(IEC 61000-4-8:2001-03)
 
Power Frequency Magnetic field immunity test
Şebeke frekansındaki manyetik alanlara (sürekli ve kısa süreli) maruz kalan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)
IEC (EN) 61000-4-11/2001
(IEC 61000-4-11:2004-03)
 
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
Alçak gerilim güç kaynağı şebekelerine bağlanan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)

 

Mother Board  – VGA Card – ODD

Mother Board  – VGA Card – ODD Test Standards

EN 55022
(EN 55022:2005-10
EN 55022:1998-09+A1:2000-10+A2:2003-01)

 

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
Bilgi Teknolojisi Cihazları- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi(150kHz – 30MHz)
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Yayılım Bozulması (30MHz – 1 GHz)
EN 55024
(EN 55024:2004-12
EN 55024:1998-09+A1:2001-10+A2:2003-01)
 
Information technology equipment-Immunity characteristics Limits and methods of measurement
Information technology equipment-Immunity characteristics Limits and methods of measurementBilgi Teknolojisi Cihazları- Elektrostatik Boşalmaya Karşı

Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektriksel Hızlı GeçiciRejim/Patlama Bağışıklığı (Güç Portlarına: 0.5-4kV, 2.5kHz-5kHz Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)

Bilgi Teknolojisi Cihazları-Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık

( 0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50s,

Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20s,)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana

Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)

EN 61000-3-2
(EN 61000-3-2:2003-03
EN 61000-3-2:2000-12 +A2:2005)
Disturbances in supply systems caused
Beyan Akımı16 A kadar olan cihazlar- Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
EN 61000-3-3
(EN 61000-3-3:2005-04

EN 61000-3-3:1995-01+A1:2001 06+A2:2005) 
Disturbances in supply systems caused
Beyan Akımı16 A kadar olan cihazlar- Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Kısa ve Uzun süreli)
EN 60950-1
(EN 60950-1/A11:2005)
Safety for information technology equipment including electrial business equipment

Bilgi Teknolojisi Cihazları-Güvenlik

 

USB VGA PC Camera

USB VGA PC Camera Test Standards

EN 55022 :1998 (Class B)
(EN 55022:1998-09+A1:2000-10+A2:2003-01)
Bilgi Teknolojisi Cihazları- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

(150kHz – 30MHz)
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Yayılım Bozulması (30MHz – 1 GHz)

EN 55024:1998
(EN 55024:1998-09+A1:2001-10+A2:2003-01)
 
Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektrostatik Boşalmaya Karşı

Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektriksel Hızlı GeçiciRejim/Patlama Bağışıklığı (Güç Portlarına: 0.5-4kV, 2.5kHz-5kHz Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)

Bilgi Teknolojisi Cihazları-Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık

( 0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50s,

Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20s,)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana

Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)

EN 61000-4-2 of 1995+A1 of 1998+A2 of 2000
(EN 61000-4-2:1995-03+A1:1998-04+A2:
2001-02)
Doğrudan temasla ve havadan statik elektrik deşarjına maruz kalan Elektrik ve Elektronik Cihazlar- Elektrostatik Boşalmaya Karşı

Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

EN 61000-4-3 of 1996+A1 of 1998+A2 of 2000
(EN 61000-4-3:2003-04)
 
Radyo Frekanslı Elektromanyetik alanlara maruz kalan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı(80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)
IEC 60950:1999;EN6950:2000
(Yerine geçen EN 60950-1/A11:2006 )
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Güvenlik

 

 

Multimedia Speaker 

Multimedia Speaker Test Standards

EN 60950:0
(Yerine geçen EN 60950-1/A11:2006 )
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Güvenlik
CISPR 13::01 (EMC)
CISPR 13:2003-03 (EMC) 

EN 55013:94+A1:01
(55013:2001-10+A1:2003-04) 

Yayın Alıcıları ve İlgili Cihazlar- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (150kHz – 30MHz)
Yayın Alıcıları ve İlgili Cihazlar- Anten Bağlantı Ucu BozulmaGerilimi (30MHz-1GHz )
Yayın Alıcıları ve İlgili Cihazlar- Yayılım Bozulması(30MHz-1 GHz)
CISPR 20:02(EMC) Giris Bagisikligi (S1)
RF Gerilimlerine Bagisiklik (S2a)
RF Akimlarina Bagisiklik( S2b)
Yayilan Alanlardan Bagisiklik (S3
Ekranlama Etkisi (S4)
IEC 61000-3-2:01
(IEC 61000-3-2:2005-11)
Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
IEC 61000-3-3:94+A1:01
(IEC 61000-3-3:2005-10)
Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Kısa ve Uzun süreli)
EN 55020:02
(EN 55020:2005-04)
TV Alıcıları ve bunları içeren cihazlar- Ekranlama Etkisi (S4) (0-1GHz)
EN61000-3-2:00
(EN 61000-3-2:2003-03)
Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Harmonikler (2-40. Harmonik arası)
EN61000-3-3:95+A1:01
(EN 61000-3-3:1995-01)
Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Kısa ve Uzun süreli)

 

Cordless Desktop, Cordless Keyboard, Cordless Mouse, Cordless Trackball

Cordless Desktop, Cordless Keyboard, Cordless Mouse, Cordless Trackball

Test Standards

EN 300220-3 V 1.1.1 (2000-09) (RF) Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (EMR); Kısa Mesafeli Cihazlar (SRD); Güç Seviyesi 500 mW’a Kadar Olan 25 MHz-1000 MHz Aralığında Kullanılan Radyo Cihazları; Bölüm 3: R ve TTE Direktifi Madde 3.2 ‘sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN StandardıBu standard EN 300220-1’in kapsamında tarif edildiği gibi kısa mesafeli verici ve alıcı cihazlarına uygulanır. Bu standard radyo cihazı öyle kurulmalıdır ki karasal/uzay radyo haberleşmelerine ve yörünge kaynaklarına tahsis edilen spektrumu zararlı girişimlerden kaçınmak için etkili şekilde kullanmalıdır ifadesini içeren 1999/5/EC direktifi (R ve TTE direktifi ) Madde 3.2’deki şartları yeirne getirmek için amaçlanmıştır.
EN 301489-1 (2000-08) (EMC)
(Yerine  geçen EN 301489-1 V1.5.1:2005)
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı-Bu standard, elektromanteyik uyumluluk bakımından (EMU) radyo haberleşme cihazları ve cihazların ilgili yardımcı cihazları için genel şartları kapsar.
EN 301489-3 (2000-08) (EMC)
(EN 301489-3 V1.4.1)
Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) Standardı-Bu standard, EN 301489-1 ile birlikte Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) şartlarına göre kısa mesafeli cihazlar (SRD) ile yardımcı cihazların değerlendirilmesini kapsar. Anten girişi ve kısa mesafeli cihazların mahfaza girişinden çıkan yayınlarla ilgili teknik özellikler bu standardda yer almaz. Bu gibi teknik özellikler radyo spektrumunun etkin kullanılması ile ilgili standardlarda bulunur.
EN 60950-1:2001
(EN 60950-1:2004)
Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik Bu standard, BEYAN GERİLİMİ 600 V’u aşmayan, elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanır. Bu standard, ayrıca; Güç kaynağına bakılmaksızın TELEKOMÜNİKASTYON altyapı cihazı ve telekomünikasyon terminal cihazı olarak kullanımı için tasarımlanmış, Güç kaynağına bakılmaksızın doğrudan bir KABLO DAĞITIM SİSTEMİNE’ne bağlanan ya da bir altyapı cihazı olarak kullanılması amaçlanan ve bu şekilde tasarımlanmış,Bir haberleşme iletişim ortamı olarak bir a.a şebeke kullanacak şekilde tasarımlanmış ,bilgi teknolojisi cihazlarına da uygulanır. Bu standard, OPERATÖRLER, cihazla temas edebilecek sıradan insanlar için ve özellikle belirtildiğinde SERVİS PERSONELİ için yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmaya yönelik güvenlik kurallarını kapsar.
EN 60825-1(1994)+A11(1996)+A2(2001)
(EN 60825-1/A1 İptal Standard
Yerine geçen EN 60825-1/A1:2006)
Güvenlik Kuralları-Laser Mamulleri İçin- Donanım sınıflandırması – Kurallar ve kullanıcı kılavuzu

 

Notebook

Notebook Test Standards

EN 55022/1998+A1/2000+A2/2003

(EN 55022:1998-09+A1:2000-10+A2:2003-01)

 

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

(150kHz – 30MHz)
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Yayılım Bozulması (30MHz – 1 GHz)

EN 300328-1
(EN 300328 V1.7.1)
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı
EN 300328-2
(300328-2 V1.2.1 İptal Standart)
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı – Bu standard aşağıdaki radyo alıcı-verici, verici ve alıcılarını kapsar. 250 kbit/s ye erişen toplam bit oranlarını ve geniş band radyo modülasyon tekniklerini kullanan sabit, seyyar veya portatif cihaz ve soketli (plug-in) radyo cihazları. Cihaz-10 dBW (100 mW)’a kadar etkili yayılan güce, frekans atlamalı yaygın spektrumu modülasyonu için her 100 kHz’de 10 dBW (100 mW) e.i.r.p’ye kadar güç yoğunluğuna veya yaygın spektrum modülasyonunun diğer türleri için her 1 MHz’de – 20 dBW (10 mW) e.i.r.p’ye kadar güç yoğunluğuna sabip olmalıdır
EN 61000-3-2
(EN 61000-3-2:2000-12 +A2:2005)
 
Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
EN 61000-3-3

(EN 61000-3-3:1995-01+A1:2001-06+A2:2005)

Part:3:Limits-Section 3 : Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current <=16A

Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Kısa ve Uzun süreli)

EN 55024
(EN 55024:1998-09+A1:2001-10+A2:2003-01)
 
Information technology equipment-Immunity characteristics Limits and methods of measurement

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektrostatik Boşalmaya Karşı

Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektriksel Hızlı GeçiciRejim/Patlama Bağışıklığı (Güç Portlarına: 0.5-4kV, 2.5kHz-5kHz Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)

Bilgi Teknolojisi Cihazları-Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık

( 0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50m s,

Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms,)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana

Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)

EN 301489-1
(Yerine  geçen EN 301489-1 V1.5.1:2005)
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı-Bu standard, elektromanteyik uyumluluk bakımından (EMU) radyo haberleşme cihazları ve cihazların ilgili yardımcı cihazları için genel şartları kapsar.
EN 60950-1
(EN 60950-1:2004)
Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik Bu standard, BEYAN GERİLİMİ 600 V’u aşmayan, elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanır. Bu standard, ayrıca; Güç kaynağına bakılmaksızın TELEKOMÜNİKASTYON altyapı cihazı ve telekomünikasyon terminal cihazı olarak kullanımı için tasarımlanmış, Güç kaynağına bakılmaksızın doğrudan bir KABLO DAĞITIM SİSTEMİNE’ne bağlanan ya da bir altyapı cihazı olarak kullanılması amaçlanan ve bu şekilde tasarımlanmış,Bir haberleşme iletişim ortamı olarak bir a.a şebeke kullanacak şekilde tasarımlanmış ,bilgi teknolojisi cihazlarına da uygulanır. Bu standard, OPERATÖRLER, cihazla temas edebilecek sıradan insanlar için ve özellikle belirtildiğinde SERVİS PERSONELİ için yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmaya yönelik güvenlik kurallarını kapsar.

 

 

Bluetooth Car Kit, Bluetooth Headset,  USB Multiplexer & Bluetooth (Star Key)

Bluetooth Car Kit, Bluetooth Headset,  USB Multiplexer & Bluetooth (Star Key)

Test Standards

EN 301489-1:2002
(Yerine  geçen EN 301489-1 V1.5.1:2005)
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı-Bu standard, elektromanteyik uyumluluk bakımından (EMU) radyo haberleşme cihazları ve cihazların ilgili yardımcı cihazları için genel şartları kapsar.
EN 301489-17:2002
(EN 301489-17 V1.2.1) 
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihaz ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk(EMC)Standardı- Bu standard EN 301 489-1 ile birlikte elektromanyetik uyumluluk (EMC) kriterlerine göre 2.4 GHZ genişband gönderme sistemleri ve yük performanslı radyo yerel alan ağı (HIPERLAN) tip 1 cihazının değerlendirilmesini kapsar.
EN 55022:1998 Class B
(EN 55022:2005)
Bilgi teknolojisi cihazları – Radyo bozulma özellikleri – Ölçme metotları ve sınırlar
EN 61000-4-2:1995/A1:1998/A2:2000
( EN 61000-4-2:1997)
Elektromanyetik uyumluluk (EMU) – Deney ve ölçme teknikleri – Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi -Bu standard, operatörlerden doğrudan temasla ve yakınında bulunan cisimlere statik elektrik boşalmalarına (deşarj) maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar için bağışıklık kurallarını ve deney metotlarını kapsar. Bu standardda ayrıca, değişik çevre ve tesis şartları ile ilgili deney seviyesi bölgeleri tarif edilmiş ve deney işlemleri belirtilmiştir.Bu standardın amacı, elektrostatik boşalmalara maruz kalan elektrik ve elektronik cihazların çalışma niteliklerinin değerlendirilmesi için ortak ve tekrar edilebilir bir esas oluşturmaktır. Buna ilâve olarak, önemli donanımın yakınındaki cisimlere personelden meydana gelen elektrostatik boşalmaları da kapsar.
EN 61000-4-3:2002
(EN 61000-4-3/IS1:2006)
Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Deney ve Ölçme Teknikleri-Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan, Bağışıklık Deneyi

 

UPS Systems

UPS Systems Test Standards

CEI/EN 62040-1-2 edition (2002)
(EN 62040-1-2:2005)
Kesintisiz güç sistemleri (KGS)- Erişimi sınırlı yerlerde kullanılan KGS’nin genel ve güvenlik kuralları- Bu standard d.a. bağlantılı bir elektrik enerji depolama cihazlı elektronik kesintisiz güç sistemlerini (KGS) kapsar.
CEI/62040-2 (1999)
(EN 62040-2-2006)
Kesintisiz güç sistemleri (KGC) – Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMU) kuralları
EN 50091-2 (1995)

(İptal Standard
Yerine geçen EN 62040-2:2006)

Kesintisiz Güç Sistemleri (KGS)-Bölüm 2: Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Kuralları -Bu EMU standardı, tekli kesintisiz güç sistemi (KGS) birimlerine veya sanayi tipi yada şehir şebekesine bağlanan herhangi bir operatörün erişebileceği bir alanda veya elektriksel olarak operatörden ayrı bir yerde tesis edilmesi amaçlanmış birkaç enterkonnekte KGS ve ilgili kontrol kumanda panosuyla birlikte bir güç sistemi oluşturan KGS’lere uygulanır.

 

FAN and CPU Cooler

FAN and CPU Cooler Test Standards

EN 55022/1998/A2:2003

(EN 55022:1998-09+A1:2000-10+A2:2003-01)

 

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

(150kHz – 30MHz)
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Yayılım Bozulması (30MHz – 1 GHz)

EN 55024:1998/A2:2003
(EN 55024:1998-09+A1:2001-10+A2:2003-01)
 
Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektrostatik Boşalmaya Karşı

Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektriksel Hızlı GeçiciRejim/Patlama Bağışıklığı (Güç Portlarına: 0.5-4kV, 2.5kHz-5kHz Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)

Bilgi Teknolojisi Cihazları-Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık

( 0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50m s,

Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms,)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana

Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)

EN 60950-1:2001
(EN 60950-1:2004
DIN EN 60950-1)
Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik Bu standard, BEYAN GERİLİMİ 600 V’u aşmayan, elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanır. Bu standard, ayrıca; Güç kaynağına bakılmaksızın TELEKOMÜNİKASTYON altyapı cihazı ve telekomünikasyon terminal cihazı olarak kullanımı için tasarımlanmış, Güç kaynağına bakılmaksızın doğrudan bir KABLO DAĞITIM SİSTEMİNE’ne bağlanan ya da bir altyapı cihazı olarak kullanılması amaçlanan ve bu şekilde tasarımlanmış,Bir haberleşme iletişim ortamı olarak bir a.a şebeke kullanacak şekilde tasarımlanmış ,bilgi teknolojisi cihazlarına da uygulanır. Bu standard, OPERATÖRLER, cihazla temas edebilecek sıradan insanlar için ve özellikle belirtildiğinde SERVİS PERSONELİ için yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmaya yönelik güvenlik kurallarını kapsar.
EN 61000-6-3:2001
(EN 61000-6-3:2001-10)
Yerleşim,Ticari,     Hafif Sanayi Cihazları- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (150kHz – 30MHz)
Yerleşim,Ticari,     Hafif Sanayi Cihazları- Yayılım Bozulması( 30MHz – 1 GHz )
EN 61000-6-1:2001
(EN 61000-6-1:2001-10)
Yerleşim,Ticari,              Hafif Sanayi Cihazları- Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

Yerleşim,Ticari,              Hafif Sanayi Cihazları-Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

Yerleşim,Ticari,Hafif Sanayi Cihazları- Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Patlama Bağışıklığı (Güç Portlarına: 0.5 – 4kV,  2.5kHz- 5kHz Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)
Yerleşim,Ticari,Hafif Sanayi Cihazları- Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık (0.5-4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:

1.2/50ms,Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms,)
Yerleşim,Ticari,Hafif Sanayi Cihazları- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık

(150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)

Yerleşim,Ticari,Hafif Sanayi Cihazları- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana Karşı Bağışıklık (1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)

 

PC System

PC System Test Standards

EN 300328
(EN 300328 V1.7.1)
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2’sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı
EN 301489
(Yerine  geçen EN 301489-1 V1.5.1:2005)
Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Radyo Cihazı ve Hizmetleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standardı-Bu standard, elektromanteyik uyumluluk bakımından (EMU) radyo haberleşme cihazları ve cihazların ilgili yardımcı cihazları için genel şartları kapsar.
EN 55022

 

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

(150kHz – 30MHz)
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Yayılım Bozulması (30MHz – 1 GHz)

EN 55024

 

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektrostatik Boşalmaya Karşı

Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektriksel Hızlı GeçiciRejim/Patlama Bağışıklığı (Güç Portlarına: 0.5-4kV, 2.5kHz-5kHz Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)

Bilgi Teknolojisi Cihazları-Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık

( 0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50m s,

Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms,)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana

Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)

EN 61000-3-2

 

 

Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
EN 61000-3-3

 

Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Kısa ve Uzun süreli)
EN 55013

 

 

Yayın Alıcıları ve İlgili Cihazlar- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi (150kHz – 30MHz)
Yayın Alıcıları ve İlgili Cihazlar- Anten Bağlantı Ucu BozulmaGerilimi (30MHz-1GHz )
Yayın Alıcıları ve İlgili Cihazlar- Yayılım Bozulması(30MHz-1 GHz)
EN 55020
(EN 55020:2005-04)
TV Alıcıları ve bunları içeren cihazlar- Ekranlama Etkisi (S4) (0-1GHz)
EN 50081-2
(İptal Standard
Yerine geçen EN 61000-6-4:2003)
 
Elektromanyetik Uyumluluk-Genel Yayım Standardı Bölüm 2- Sanayi Ortamı -Bu standard, Ürün ve Ürün ailesi için tahsis edilmiş bir yayım standardı bulunmıyan sanayi ortamında kullanılması düşünülen elektriksel ve elektronik cihazlara uygulanır.
EN 60950-1
(EN 60950-1:2004)
Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik Bu standard, BEYAN GERİLİMİ 600 V’u aşmayan, elektrikli ticarî cihazlar ile bunlara bağlı cihazları da kapsayan, batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarına uygulanır. Bu standard, ayrıca; Güç kaynağına bakılmaksızın TELEKOMÜNİKASTYON altyapı cihazı ve telekomünikasyon terminal cihazı olarak kullanımı için tasarımlanmış, Güç kaynağına bakılmaksızın doğrudan bir KABLO DAĞITIM SİSTEMİNE’ne bağlanan ya da bir altyapı cihazı olarak kullanılması amaçlanan ve bu şekilde tasarımlanmış,Bir haberleşme iletişim ortamı olarak bir a.a şebeke kullanacak şekilde tasarımlanmış ,bilgi teknolojisi cihazlarına da uygulanır. Bu standard, OPERATÖRLER, cihazla temas edebilecek sıradan insanlar için ve özellikle belirtildiğinde SERVİS PERSONELİ için yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmaya yönelik güvenlik kurallarını kapsar.

 

LCD Monitor

LCD Monitor Test Standards

EN 55022:1998/A1:2000 Class B

(EN 55022:1998-09+A1:2000-10+A2:2003-01)

 

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi

(150kHz – 30MHz)
Bilgi Teknolojisi Cihazları-Yayılım Bozulması (30MHz – 1 GHz)

EN 61000-3-2/2000
(EN 61000-3-2:2000-12 +A2:2005)
 
Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
EN 61000-3-3/1995+A1/2001

(EN 61000-3-3:1995-01+A1:2001-06+A2:2005)

Beyan Akımı16 Akadar olan cihazlar- Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma (Kısa ve Uzun süreli)
EN 55024/1998+A1/2001
(EN 55024:1998-09+A1:2001-10+A2:2003-01)
 
Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektrostatik Boşalmaya Karşı

Bağışıklık (Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı (80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Elektriksel Hızlı GeçiciRejim/Patlama Bağışıklığı (Güç Portlarına: 0.5-4kV, 2.5kHz-5kHz Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)

Bilgi Teknolojisi Cihazları-Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık

( 0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50m s,

Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms,)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana

Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)

Bilgi Teknolojisi Cihazları- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)

IEC (EN) 61000-4-2/1995
(IEC  61000-4-2:2001-04)
Doğrudan temasla ve havadan statik elektrik deşarjına maruz kalan Elektrik ve Elektronik Cihazlar- Elektrostatik Boşalmaya Karşı Bağışıklık(Havadan: 2 – 16.6kV, Temasla :1- 8kV)
IEC (EN) 61000-4-3/1995
(IEC 61000-4-3:2002-09)
 
Radyo Frekanslı Elektromanyetik alanlara maruz kalan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar- Radyasyon Yoluyla Yayınlanan RF Elektromanyetik Alan Bağışıklığı

(80MHz – 1GHz, 1-3-10V/m seviyelerinde)

IEC (EN) 61000-4-4/1995
(IEC 61000-4-4:2004-07)
 
Tekrarlamalı elektriksel hızlı geçici rejimlere maruz kalan elektriksel ve elektronik cihazlar- Elektriksel Hızlı Geçici

Rejim/Patlama Bağışıklığı(Güç Portlarına: 0.5-4kV,2.5kHz -5kHz  Data Portlarına: 0.25-2kV, 5kHz Kapasitif Clamp gerektirenler hariç)

IEC (EN) 61000-4-5/1995
(IEC 61000-4-5:2005-11)
 
Anahtarlama ve yıldırım geçici rejimleri esnasında meydana gelen aşırı gerilimlerin sebep olduğu tek yönlü ani yükselmelere maruz kalan elektrikli ve elektronik cihazlar- Ani Yükselmelere Karşı Bağışıklık(0.5 – 4kV aralığında Açık Devre Gerilim Yükselmesi:1.2/50ms,

Kısa Devre Akım Yükselmesi:8/20ms,)

IEC (EN) 61000-4-6/1996
(IEC 61000-4-6:2004-11)
 
9 kHz’den 80 MHz’ye kadar olan frekans bölgesinde, göz önüne alınan radyo frekans (RF) vericilerinden gelen iletilen elektromanyetik bozulmalara maruz kalan elektriksel ve elektronik cihazlar- RF Alanlar Tarafından Endüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık (150kHz – 230MHz aralığında; 1,3, 10 V seviyelerinde)
IEC (EN) 61000-4-8/1993
(IEC 61000-4-8:2001-03)
 
Şebeke frekansındaki manyetik alanlara (sürekli ve kısa süreli) maruz kalan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar- Şebeke Frekanslı Manyetik Alana Karşı Bağışıklık(1, 3, 10, 30, 100 A/m seviyelerinde)
IEC (EN) 61000-4-11/1994
(IEC 61000-4-11:2004-03)
 
Alçak gerilim güç kaynağı şebekelerine bağlanan Elektrikli ve Elektronik Cihazlar- Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler ve Gerilim Değişmeleri ile İlgili Bağışıklık(%0.UT  – %100.UT ‘de    0.05 -9999ms  sürelerinde)