Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Dijital dönüşümlerini büyük bir hızla gerçekleştiren toplumlar diğerlerinin önüne geçerek avantaj sağlamaktadırlar. Ülkemizin de bu yarışta ön sıralarda yer alması ön en büyük hedefimizdir. Bu yarışta ön sıralarda yer alabilmek için dijital dönüşüm süreçlerinde yer alabilecek nitelikteki kalifiye insan potansiyeline sahip olmak ise bir zorunluluktur.

Dünyanın karmaşıklığı ve eğitimde çoklu disiplin yaklaşımı, artık gençlerin başarılı olabilmek için daha fazlasını bilmeye ve daha fazlasını yapabilmeye olan ihtiyacını gösteriyor. Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 tabanlı otomasyon geliştikçe mevcut düzendeki öğelerle çalışan iş gücü talebinde düşüş olmakta, karmaşık olmayan bilgileri kullanarak bilgisayarlar ve robotlar, bazı işleri insanlardan daha iyi bile yapabilmektedir.

Bilişim ve yazılım yetkinlikleri bulunan gençlere, bugün tüm sektörlerin ihtiyacı olduğunun herkes tarafından kabulü olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesini yararlı buluyor ve destekliyoruz.

Uzaktan eğitim ve başarılı öğrencilere verilecek mentorluk desteği ile projenin gençlerimize mutlak bir katkı sağlayacağı görüşündeyiz. Sadece uzaktan eğitim ile yetinmeyip, üniversitelerimizdeki 2 ve 4 yıllık eğitimler gibi bazı derslerin yüz yüze sınıf içi eğitim ile verilebilmesinin de, projeye katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Öncelikli olarak Bilişim sektöründe faaliyet gösteren yaygın bilgisayar firmalarının (Yazılım, Donanım ve Hizmet) desteklenmesi ve küçük KOBİ’lere sağlanacak özel yatırım imkânları ile toplam pazarın büyütülmesinin sağlanması, bu projenin başarılı olma şansını artıracaktır. Halen, ülkemiz Bilgi ve iletişim sektörlerinde, yazılım ve hizmet alanında çalışan sayısı toplam 160.000 – 200.000 kişi civarındadır. Bilgi Teknolojilerinde kişi başı yıllık harcamamız 120 $ civarındadır. Oysa doğru bir planlama ile birkaç yıl içinde kişi başı 300 – 400 $ bandına çıkabiliriz.

Günümüzde tüm sektörlerin ekonomik verimliliğinin artırılması, kullandığı bilişim alt yapısı ile orantılıdır. Bu nedenle, Bilişim sektörünün ekonomik destekler süreci gündeme geldiğinde her zaman öncelikli sektör olarak belirlenmesi (Gelir vergisi muafiyeti, KDV oranı indirimi, Personel desteği, TGB’ de Kira desteği, Özel kredi oranları vb.) önem arz etmektedir.

Dolayısıyla Bilişim Sektörünün tüm diğer sektörlere sağlayacağı Kelebek Etkisi ile birlikte 1 Milyon yazılımcı girişimi, tüm ülke ekonomisinin kalkınmasına çok önemli katkı sağlayacaktır.

Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde Tübider Bilişim Sektörü Derneği olarak;

  • Üyelerimizin katkılarıyla envanterimizde bulunan Bilişim Sektörü için hazırlanmış 126.000 Dakikalık uzaktan eğitim kaynaklarını karşılıksız olarak proje yönetimi ile paylaşmaya,
  • Gençlerimize uzaktan eğitim süreçlerinde Mentorluk hizmetleri verilmesi konusunda yardımcı olmaya,
  • Eğitimlerin pratiğe aktarılmasında çok önemli yer alacak staj imkânları sağlanması konusunda bu projeye destek olmaya hazırız.

Saygılarımızla.

TÜBİDER Yönetim Kurulu

Be Sociable, Share!