Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Tübider Covid-19 Bilişim Sektörüne Etkileri Raporu

Tübider tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde yayınlandı.

Zor ve beklenmedik süreçlerden geçiyoruz. 2020 yılını ülkemiz / sektörümüz için yükselme yılı olarak gördüğümüz bir dönemin içerisine, beklenmedik bir şekilde giren COVID-19 Pandemisi ne yazık ki sektörümüz için gelecek öngörülerimizin şeklini değiştirdi. Artık küçülmelerin ne kadar olacağı, 1929 Büyük Buhranından sonra yaşanan en büyük Global Ekonomik Krizinin ne kadar süreceği tartışılmaya başlandı. İkinci çeyrekte USA’nın %20-30, Avrupa Bölgesinin %15-20 seviyesinde küçülmesi öngörülmektedir. Tüm ülkeler kredi paketleri – hibe – ile ekonomi çarklarını döndürebilmek için çareler aramaktadır. Ülkemizde bundan maalesef nasibini aynı ölçüde almaktadır. Yeni normalleşme sürecinin ne kadar süreceği, bundan sonraki sürecin 2020 öncesine göre nasıl olacağı halen tartışma konusudur. COVID-19’dan sonraki dünyanın nasıl olacağını yaşayarak göreceğiz.

Bilişim sektörü tüm sektörler için lokomotif görevi görmektedir. Pandemi sürecinde de görüldüğü üzere, Kamu ve Özel sektörlerin uzaktan erişime geçmesi ve hayatlarını idame ettirebilmesinin ana kaynağını, sektör paydaşlarımız gerçekleştirmektedir. Bunu sağlayabilmek ve hizmet kalitesini azaltmadan yürütmek öncelikli görevimizdir. Ancak bu süreçte paydaşlarımızın da yaşamasını sağlamamız gerekmektedir.

Raporun tamamı için: TUBIDER-COVID-19 RAPORU

 

 

Be Sociable, Share!