Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Bilişim Zirvesi'nde Fatih Projesine İlişkin Resmi Görüşlerimizi Açıkladık

Tübider tarafından 18 Ekim 2011 tarihinde yayınlandı.

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği olarak “Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” F@tih Projesinin öncelikle ülkemizin Bilgi Toplumu Strateji Belgesinde yer alan “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sürecinin temel destek araçlarından biri olması, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanabilmesi” ilkesine uygun olduğu görüşündeyiz.

Türkiye’deki tüm sınıfları kapsayan bir internet alt yapısının kurulmasını ve eğitim ekosistemi içerisinde yer alan tüm unsurların (öğrenciler, öğretmenler, eğitim kurumu yöneticileri, veliler vb.) birbirine bu ağ üzerinden kolayca bağlanarak, bulut bilişim teknikleri ile etkileşimli bilgi paylaşımında bulunabilmesini destekliyoruz. Bu amaç doğrultusunda bilfiil derneğimizin gerektiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız danışmanlık hizmeti verebileceğini ve derneğimize üye kuruluşların hâlihazırda ellerinde bulunan 1,000 saati aşkın görsel bilişim eğitimlerini kamuya hibe ettiklerini de belirtmek isteriz.

Derneğimiz, bu projenin ilk evresinde 620.000 sınıfa bilgisayar ve panel tipi akıllı tahta alınmasının uygun olduğunun ve okullar arası bir ağ alt yapısının oluşturulmasının gerekliliğine inandığının altını çizerek, bu projede Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin yerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Fatih Projesinin “Fatihleri”, proje kapsamında tüm okullara dağıtılacak olan bilgisayar,  akıllı tahta veya projeksiyon gibi cihazların etkili, verimli ve en doğru şekilde eğitimde kullanılmasını sağlayacak, gereğinde bu amaçla tüm öğretmenleri eğitecek olan Bilişim Teknolojileri Öğretmenleridir. Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri BT derslerinin kaldırılmasından dolayı “Norm Kadro dışı kalmak” gibi uygulamalarla  sıkıntıya düşmüştür. Derneğimiz, çıkartılacak kanun ve yönetmelikler ile Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin gerçekten öğretmen, formatör veya teknolog kadrolarının yeniden biçimlendirilmesi ve buna paralel olarak BÖTE ve TEF fakültelerinin açılması veya kontenjanlarının uygun şekilde değiştirilmesi gerektiği görüşündedir.

Tübider Bilişim Sektörü Derneği, Fatih Projesinin 2. evresinde tüm öğrencilere tablet PC verilmesinin bugün için hem teknolojik maliyet, hem de eğitim açısından çok doğru olmadığı kanısındadır. Milyonlarca tabletin kullanımında gizli bir maliyet ve içinden çıkılamayacak problemler oluşturacak bakım-onarım gider ve sorunlarının oluşacağını ve bu sebeple konunun, öncelikle deneyimli ve devletten maddi beklentisi olmayan bilişim STK’ları ile tartışılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Mutlaka tüm öğrencilere bir eğitim aracı verilecekseöncelikle en azından tüm ilk ve orta öğretim derslerinin, kurulacak ağ ile tüm yurt sathında sunulmasının ardından, sadece bir e-okuyucu/e-kitap düşünülmesi gerektiğini açıkça görüyoruz. Bu e-okuyucu tüm chip, işlemci ve yazılım tasarımları da dahil  bilimsel ve teknolojik anlamda Türkiye’de üretilebilir.  Ancak  bunun sanayi anlamda rantabl olup olmayacağının iyi değerlendirilerek yerli katkının nasıl arttırılacağı daha iyi planlanmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Elektromanyetik Güvenlik Komisyonu gibi birimlerce yapılan ve özellikle çocukların cep telefonu kullanımlarının kısıtlanması gerektiğini vurgulayan uyarılar bulunurken ve dünyanın birçok ülkesinde okullarda 3G veya Wifi cihazlarının kullanımı engellenirken, Türkiye’de 15 milyon öğrenciye  Fatih projesinde nasıl bir altyapı sağlanacağı  sadece teknik açıdan değil, öncelikle  sağlık ve güvenlik açısından uzmanlarca incelenmeli ve çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmayacak bir çözüm oluşturulmalıdır.

Be Sociable, Share!

You must be logged in to post a comment.