Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Sektörvizyon 2011: Sektörde Yasal Standartlar

Tübider tarafından 13 Haziran 2011 tarihinde yayınlandı.

Bilgi: Toplantı videolarına ulaşmak için buraya tıklayınız

Bilişim sektörünün sorunlarının çözümü ve bilişim sektöründe verilen hizmetlere ilişkin yasal hizmet tarifesi oluşturmayı amaçlayan ve diğer bilişim STK’ları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) görüş ve önerilerini de alarak yürütülen çalışmamızı, TÜBİFED ile birlikte düzenlediğimiz Sektörvizyon 2011 etkinliği ile sektöre duyurduk.

İkiyüzün üstünde bilişim firma temsilcisinin katıldığı toplantı büyük ilgi gördü. Bir yıldır hazırlanmakta olan çalışmanın sonuçlarının açıklandığı etkinliğe BTK Başkanı Sayın Dr. Tayfun Acarer, Prof. Dr. Kerem Alkin ve sektörün önemli şirketlerinin Microsoft, Intel, Toshiba, Mersasistem, Penta yöneticileri katılarak destek verdiler.

TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Fındık ;  Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli yeterliliğe sahip olmasını  ve yeterliliğin ölçütü olarak bilişim işletmesinde en az sertifikalı veya konusunda eğitim almış bir kişinin çalışmasını öngören bir yasa tasarısının, diğer bazı bilişim STK’larının görüş ve desteği ile yaklaşık 1 yıllık bir süreçte oluşturulduğunu ve projeye  Türkiye Bilişim ve Haberleşme Birliği adı verildiğini söyledi.

TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Fındık ;  Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli yeterliliğe sahip olmasını  ve yeterliliğin ölçütü olarak bilişim işletmesinde en az sertifikalı veya konusunda eğitim almış bir kişinin çalışmasını öngören bir yasa tasarısının, diğer bazı bilişim STK’larının görüş ve desteği ile yaklaşık 1 yıllık bir süreçte oluşturulduğunu ve projeye  Türkiye Bilişim ve Haberleşme Birliği adı verildiğini söyledi.

Sektör Birliği Yasa tasarısı ile oluşturulacak meslek örgütünün, sektörün temsili açısından bir güç birliği ve kamu yönetimi nezdinde sektörün haklarını ve çıkarlarını savunan bir  yapı olacağını belirten Erkin Fındık,  standardize edilmiş olan hizmetler için asgari ücret tarifesinin de oluşturulmasını  amaçladıklarını belirtti. Bu tarifenin bilişim bayi kanalının en önemli gelir kalemi olan fakat sektörün genel cirosu içerisinde ancak % 10 luk bir yer tutan hizmet gelirlerinin artmasını ve  hizmet kalitesinin yükselmesini sağlayacağına , hizmet gelirinin tek kaynağının yetişmiş insan gücü olmasından dolayı da bu durumun istihdamı artıracağına dikkat çekti. Oluşturulmak istenen yasaya dayalı meslek  örgütü ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tamamının üye olması gereken bu yapıyı amaçladıklarını, bu yapının aynı zamanda sektörün envanterini, uzmanlık konularını ve eğilimlerini de takip edebilen bir yapı olacağını,  bu sayede yabancı veya yerli tüm kurumların ihtiyaç duydukları bilgilere ve firmalara ulaşmalarının çok daha kolay olacağını söyledi.

Erkin Fındık,  öneri şeklindeki yasa tasarısının TÜBİDER, TÜBİFED, TÜTED, MOBİSAD, MOBİLSAD, TBV, TEDER, TID ve TESID üyelerinden oluşan bir çalışma grubu  ile oluşturulduğunu ve taslağa ilişkin BTK’nın ilgili dairelerinden bir ön görüş alındığını  iletti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yapılan çalışmanın sigorta acentelerinde  olduğu gibi TOBB’un  çatısı altında yapılmasını ve Türkiye Bilişim ve Haberleşme Birliği ile öngörülen tüm hedeflerin TOBB bünyesinde oluşturulacak bir meslek örgütü ile de mümkün olacağını, sektöre ilişkin çıkartılacak bir yasanın icrasının TOBB bünyesinde sektör tarafından seçilecek bir İcra kurulu tarafından  yürütülebileceğini önerdiğini ileten Erkin Fındık ,  çalışma grubundaki derneklerin  öneriye sıcak baktığını ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda TOBB ile görüşmelerin sürdüğünü ve projenin 2. fazına ilişkin çalışmalara biran önce başlayarak sektörün hakettiği meslek örgütüne en kısa sürede ulaşmak istediklerini kaydetti.

TÜBİFED Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Arseven, TÜBİDER ile birlikte ADANA, BATMAN, BURSA, GAZİANTEP, KONYA ve SAKARYA BİLİŞİM Derneklerinin  bir araya geldiği TÜBİFED çatısının, Sektör Birliği çalışmalarının ülke geneline yayılması açısından önemli olduğunu  belirtti.  Sektörün geleceğine yönelik önümüzdeki yıllarda özellikle “IP YAKINSAMA” ve “BULUT BİLİŞİM” kavramlarının en önemli gündemi oluşturacağını sözlerine ekledi.

BTK Başkanı Tayfun Acarer ise bilişim sektöründeki faaliyetlerde her hangi bir yasal standart aranmamasının hizmet kalitesini düşürdüğünü, BTK’nın bile bu yüzden aldığı kimi hizmetlerde sorun yaşadığını, bu nedenle yapılan çalışmanın önemli olduğunu, desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ardın söz alan Kerem Alkin yaptığı konuşmada dünya ve Türk ekonomisindeki son gelişmeler ve bu gelişmelerin GSM sektörüne ve katma değerli servislere etkisinden söz etti.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü  Tamer Özmen’de gelecek on yılda kullanıcıların hizmetine girecek teknolojiler ve bu konudaki Microsoft’un vizyonu hakkında bir sunum gerçekleştirdikten sonra bu yıl içerisinde biri önümüzdeki günlerde olmak üzere iki büyük proje açıklayacaklarını, bunlardan birisinin MSN hizmetlerinden katma değerli işler yaratma konusunda olacağını söyledi.

Sonrasında söz alan Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem Türkiye’deki kobilerin milli gelirden aldıkları payın  gelişmiş ülkelere kıyasla çok az olduğunu belirterek var olan bu açığın teknoloji yatırımları ile giderilebileceğini ve IT şirketlerinin kobilere yönelik katma değerli çözümlere odaklanması gerektiğini iletti.

Toplantının diğer bir konuşmacısı Toshiba Genel Müdürü Aytaç Biter sektör birliği projesinin yanında olduklarını, Toshiba olarak projeye ve TÜBİDER’e verdikleri desteğin süreceğini belirtti.

Penta – Mersasistem Genel Müdürü  Mürsel Özçelik ise Penta-Mersasistem güç birliğinin sektöre olan etkilerini ve gelecek hedeflerini  anlattı ve sektör birliği projesini desteklediklerini belirtti.

Toplantı kapanış konuşması ile sona erdi.

   

Be Sociable, Share!

You must be logged in to post a comment.