Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Resmi Gazetede ilk Ulusal Meslek Standartları

Tübider tarafından 30 Nisan 2012 tarihinde yayınlandı.

İTO koordinasyonunda, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tarafından hazırlanan Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4-5), Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4-5) ve Ağ Teknolojileri Uzmanı (Seviye 6) mesleklerinin taslak standardı T.C Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesinin incelemesi ve MYK Yönetim Kurulunun onayının ardından 27 Nisan 2012 tarihli ve 28276 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) niteliği kazandı. (Resmi Gazete için Tıklayınız!)

new5.pngTÜBİDER’in bilişim sektörü mesleklerinde test ve sertifikasyonu sağlayan bir kurum olmasını sağlayacak Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) Avrupa Birliği destekli hibe projesi çerçevesinde hazırlanan Meslek Standartlarından sonra bu mesleklere ait bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı Yeterlilikler de yine Tübider tarafından hazırlanacak ve MYK’nın yine aynı sektör komitesi incelemesinden sonra MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak resmi resmi nitelik kazanacaktır.

Tübider’in amacı bilişim mesleklerinde Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturmaktır. TÜBİDER, IBT (Internet Based Test) sistemi ile bilişim sektöründe uluslararası geçerliliği olan, adil, şeffaf, tutarlı ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme merkezi kuracaktır.

Detaylı bilgi için www.voctest.org adresini ziyaret ediniz.

Be Sociable, Share!

You must be logged in to post a comment.