Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Mesleki Yeterlilik Kurumu TÜBİDER'i Yetkilendirdi

Tübider tarafından 25 Mart 2013 tarihinde yayınlandı.

new8TÜBİDER İktisadi İşletmesi, bilişim alanında Bilgisayar Donanım Elemanı ve Ağ Teknolojileri Elemanı/Uzmanı mesleklerinde, Resmi Gazete’de Yayınlanan Ulusal Meslek Standartlarına ve Ulusal Yeterliliklere göre verilen, devlet tarafından tanınan, Avrupa’da da geçerli ve istihdam teşviki(*) uygulanan sertifika sınavlarını yapmak ve başarılı katılımcıları belgelendirmekle yetkilendirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulan bir devlet kurumudur.

Sınav ve belgelendirme süreci de MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Belgelendirilmek istenilen yeterliliklerde TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumundan  TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş Tübider İktisadi İşletmesi MYK tarafından yetkilendirilerek yapacağı sınavlarda başarılı olanlara MYK mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi sağlanacaktır.

(*) İstihdam Teşviki: Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen Geçici 10. Madde 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu madde gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ait yeterlilik belgesine sahip çalışanların sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı 12-48 arasında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Asgari ücret ile çalışan tek bir personel için bile 12 aylık bu rakam 1,860.- TL ve 48 ay için ise 7,440.- TL.’dir.

Be Sociable, Share!

You must be logged in to post a comment.