Tübider Bilişim Sektörü Derneği

“Elektronik ticae-mail1rete düzenleme tasarısı kabul edildi… İzinsiz SMS ve e-posta yasaklandı” şeklinde başlıklar ile bugün yayınlanan haberleri okuduğumda bu kadar yanlış bilgilendirme ve üstünkörü haberler karşısında birkaç satır da ben yazmak istedim.  23 Ekim 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun” sektörümüzde “Toplu eposta iletişimi” adıyla anılan pazarlama/satış tekniğine birtakım sınırlamalar getirdiği doğrudur. Aşağıda bu sınırlamaları ve kanunun mealini sizler için özetledim.

Ticarî iletişime ilişkin esaslar;

MADDE 5-  (1) Ticarî iletişimde:

  1. a) Ticarî iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.

Bu madde sektör açısından herhangi bir soruna neden olacağını zannetmiyorum; Pazarlama/Satış amaçlı tüm e-postalarda ad/adres/telefon gibi tüm iletişim bilgileri zaten bulunmaktadır. Ancak kanunun “Bilgi verme yükümlülüğü” maddeleri Sahibinden.com veya benzeri e-ticaret sitelerinde mal satan satıcıların tüm iletişim bilgilerini açıkça yazmalarını zorunlu kılmaktadır. Birçok e-ticaret sitesinde adres veya telefon bilgisinin bulunmaması ciddi sorunlara ve cezalara neden olacaktır.

Ticarî elektronik ileti gönderme şartı

MADDE 6- (1) Ticarî elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde; temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticarî elektronik iletiler için ayrıca onay  alınmaz.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticarî elektronik iletiler gönderilebilir.

Bu madde ile basınımızın “İzinsiz e-posta gönderimi yasaklandı!” diye feryat ettiği maddedir. Burada sektörü ilgilendiren birinci konu (2)’ci bölümdür. Esnaf ve tacir olan bilişim şirketleri kendi aralarında izinsiz toplu e-posta gönderebilirler. Ayrıca tüketicilerden internet yoluyla (opt-in) alınacak izinler için de basınımızın gözden kaçırdığı bir madde daha vardır.

Onay alınarak oluşturulan veri tabanları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticarî elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

Geçici bu madde bugün itibarı ile herhangi bir şekilde geçmişte izin alarak temin ettiğimiz e-posta veri tabanlarının geçerli ve izin alınmış kabul edildiğini bildirmektedir. Ancak sektör için belirleyici olan bundan sonra tüketiciye gönderdiğiniz her mesajda alıcının veri tabanınızdan çıkmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturmuş olmamız gerektiğidir. Şöyle ki;

Alıcının ticarî elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE 8- Onay alınarak oluşturulan veri tabanları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticarî elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.opt-out

(1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticarî elektronik iletileri almayı reddedebilir.

(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.

Maddesi “Mesaj almak istemiyorsanız tıklayınız” şeklindeki ve dünyada istek dışı haberleşme konusunda; alıcının ilk elektronik postadan sonra reddetme hakkı olarak tanımlanan “opt-out” özelliğini zorunlu kılmaktadır. Bugünden sonra ancak elektronik olarak izin almak şartı ile ancak toplu e-posta veri tabanları oluşturulabilecektir.

Sektörümüzü ilgilendiren bir konu da yukarı da belirttiğimiz “Ticarî elektronik ileti gönderme şartı” bölümünde geçen “Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde; temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticarî elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.” serbestliği servis amaçlı SMS ve e-posta iletişimlerini kanuni kılmaktadır.

Değiştirilen mevzuat
MADDE 14 – 
İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkanı sağlanarak edinilmiş olması halinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.

Bu madde ile sektörümüz ürün satışı ve/veya hizmet arayüz ekranlarında tüketicinin onayı ile e-posta veri tabanı oluşturabilmektedir. Müşterilerinizi sisteme kayıt ediyor olduğunuz formlarda (web formları veya yazılı diğer her form) sizden kampanya veya duyuru iletilerini almayı kabul ettiklerine dair bir alan bulunmalı.Bu alanı kullanarak kampanya ve duyuru iletilerini reddetme imkanı sunulmalıdır.

e-Marketing veya Türkiye’deki jargon ile Toplu e-posta dışında kanun içerik ile ilgili bazı düzenlemeleri de içermektedir. 6563 numaralı yasanın resmi gazetedeki metnine ulaşmak için burayı tıklayın.

Kaynak: http://www.niyazisaral.net/?p=2610

Be Sociable, Share!

You must be logged in to post a comment.