Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri

Tübider tarafından 19 Ocak 2016 tarihinde yayınlandı.

tbbBilişim teknolojilerinin gelişimi ve yaygın olarak kullanımı ile birlikte elektronik ticaret ve dijital bankacılık hizmetlerinde de önemli gelişmeler yaşanmış, geleneksel iş yapış yöntemleri ve iş ilişkileri ile birlikte yeni yöntemler ve yeni iş ilişkileri yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle bankacılık sektörü bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı hizmetlerde önemli mesafeler kat etmiştir. Bankacılık hizmet ve ürünleri, şube kanalları ile birlikte alternatif kanallar üzerinden verilmeye başlanmış, zaman ve mekandan bağımsız olarak erişilebilen bu hizmetler müşteriler tarafından büyük ölçüde kabul görmüştür. Dijital ortamlarda sunulan ürün ve hizmetlerin güvenli bir şekilde sunulması, yeni kanallar üzerinden sunulan hizmetlerin yaygınlaşması açısından önem arz etmektedir.

İnternet bankacılığı dünyada, ilk olarak 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. İlk internet bankacığı 1995 senesinde Amerikan “Presidential Savings Bank”ın müşterilerinin hesap bakiyelerini ve işlemlerini internet üzerinden göstermesi şeklinde uygulamaya konmuştur. İnternet bankacılığının yaygın anlamda kullanılmaya başlanması 1990’lı yılların sonlarını bulmuştur. Türkiye’de ise ilk internet ban-kacılığı hizmeti 1997 senesinde başlamış ve ürün çeşitliliği ile birlikte hızla yaygınlaşmıştır.

Kişisel bilgisayarların 1990’lı yılların başından itibaren yaygınlaşmasıyla hayatımıza girmeye başlayan internet hizmeti yapısı itibariyle, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde bir takım riskleri bünyelerinde barındırmaktadır. İnternet bankacılığı kullanan müşteriler mevcut riskler karşısında kendilerini güvende hissetmek için çeşitli bireysel önlemler almaya yönelmiştir. Bu önlemleri alma konusunda yeterli bilgisi olmayanlar ise güvenlik taleplerini hizmet sağlayıcılara iletmiş ve kurumlar, özellikle internet bankacılığı hizmet sağlayıcısı olarak bankalar bu hususta ciddi önlemler almıştır. Bu talep çerçevesinde ortaya çıkan güvenlik standartlarının belirlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe düzenleyici kurumlar tarafından yürürlüğe konulan mevzuat hükümleriyle de çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu çalışmada, kurumlara ve şahıslara yönelik olarak gelişen ve hâlihazırda bilinen dolandırıcılık yöntemlerine ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemlere, bilgilendirme amacıyla yer verilmektedir.

Yararlı olmasını dileriz.
Türkiye Bankalar Birliği

 

Dökümanı İndirmek İçin Lütfen TIKLAYINIZ

Be Sociable, Share!