Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Bilişim Teknolojileri Sektörü Hız Kazanıyor

Tübider tarafından 29 Temmuz 2013 tarihinde yayınlandı.

bilisimsektoruDünya ticaretinde bilişim sektörünün aldığı payın artması, bilişim teknolojileri sektörünün entelektüel sermaye üzerinde giderek artan önemi ve sanayi sektörlerinin gün geçtikçe otomasyona yönelmesi göz önüne alındığında bilişim sektörünün stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra Bilişim sektöründe sunulan ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsünün  hızlı biçimde ilerlemesi, teknolojik gelişmeler, iş organizasyonlarına ve müşteri taleplerine bağlı olarak iş piyasasınca ihtiyaç duyulan mesleki niteliklerin sürekli değişmesi yeni meslekleri de gündeme getirmektedir. Kişilerin kendilerini iş yaşamında veya özel hayatlarında bilişim alanında geliştirmeleri çok sık rastlanan bir durumdur. Kişiler kazandıkları bu bilgi, beceri ve yetkinliklerini çoğu zaman belgelendirme imkânı bulamamaktadır. İşverenin istediği özellikte işgücü temin edememesi, işsizlerin iş bulamaması, yani iş piyasasında arz ve talebin buluşamaması çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Bilişim Teknolojileri Sektöründe ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Devlet, işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının uzlaşısıyla, iş yaşamının ihtiyaç duyduğu işgücünün asgari niteliklerini tanımlayan ulusal meslek standartları ve ulusal ya da uluslararası standartlara dayanan, öğrenme ve değerlendirmeamaçlı kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliği tanımlayan ulusal yeterlilikler MYK tarafından ilgili sektörde yetkilendirilen kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır. Söz konusu ulusal yeterliliklere ilişkin Sınav ve Belgelendirme süreci de yine MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Belgelendirilmek istenilen yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları MYK tarafından yetkilendirilerek bu kuruluşların yaptığı sınavlarda başarılı olanlara MYK belgelerinin verilmesi sağlanmaktadır.

İş dünyası aktörleri ile birlikte hazırlanan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler nitelikli insan kaynağının oluşmasının zeminini hazırlamayı hedeflemektedir. Bugün itibariyle bilişim teknolojileri sektöründe 19 adet meslek standardı ve 17 adet ulusal yeterlilik hazırlanmıştır. Ulusal Yeterlilik Sisteminin diğer bir unsuru olan ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyona ilişkin faaliyetler MYK’nın yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığı ile yapılmaktadır. TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği Yetkilendirilmiş Belgelendirme kuruluşu olarak belirlenmiş, Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4), Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 5), Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4), Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5) ve Ağ Teknolojileri Uzmanı (Seviye 6) mesleklerinde belgelendirme süreci başlamıştır.

Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yaklaşık 350 bin akıllı tahta alımının yapılacağı ihaleye ilişkin teknik şartname, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Şartnameye göre etkileşimli tahtaların servis ağında görev yapacak kişilerin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayınlanan  Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalıdır.

Bu gelişmeler ülkemiz iş yaşamında büyük bir öneme sahiptir, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan kişiler, bilgi, becerisi ve yetkinliğini kanıtlayabileceği için daha iyi şartlarda iş bulma imkânına sahip olacaktır ve kişilerin istihdamı süreklilik arz edecektir.

 

Ayşegül Alev AYDIN

MYK Bilişim Sektör Sorumlusu

 

Be Sociable, Share!

You must be logged in to post a comment.