Tübider Bilişim Sektörü Derneği

10. Yılımızı Taksim The Marmara Hotel'de Kutladık

Tübider tarafından 16 Aralık 2009 tarihinde yayınlandı.

Derneğimizin kuruluşunun 10. yılını Taksim The Marmara Hotel’de Bilişim Sektörü ile kutladık. Toplantımız sektörden yoğun ilgi gördü.

Toplantının açılış konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanı’mız Erkin Fındık, TÜBİDER’in 1999 yılından bu yana bilişim sektöründe mesleki standartlarının geliştirilmesi, sektör içi eğitimler, bilişim sektörünün ürün ve hizmet sunumunun kalitesinin yükseltilmesi, sektörün ticari, yasal ve mali sorunlarına çözümler geliştirilmesi konularında faaliyet yürütüğünü ve 10 yılda 25 farklı ilden 600 üyeye ulaştığını söyledi. Sektörde faaliyet gösteren 10.000 şirket olduğunu ve bu şirketlerin önemli bir kısmının hem kendi aralarında yaşadıkları rekabet, hem de zincir mağazaların da sektöre girişi sebebi ile zor durumda olduklarını ifade etti. Sorunların çözümü için birlikte hareket etmek gerektiğini söyleyen Erkin Fındık sektörde yer alan tüm şirketleri TÜBİDER’e üye olmaya davet etti.

Sektörün en önemli sorununun, mesleki standartların olmaması olduğuna dikkati çeken Fındık, şöyle devam etti:

”Standardın olmadığı yerde kimin sektöre girdiği, kimin çıktığı, kimin hangi kalitede hizmet verdiği bilinemez. Standartları tam olarak oturtmadan sağlıklı regülasyon da zor. Sektörde en azından bir minimum eşik olmalı, bu eşik atlandıktan sonra faaliyet gösterilmelidir. Minimum eşik oluşturmadan  sektörün bir yere varması mümkün değil. Bu standartları koyabilmek için de sektörün bir oda haline gelmesi veya bir sektör birliği oluşturulması şarttır.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş da değişimin yaşandığı bu dönemde bilişim sektörünün en hızlı değişen sektörlerin başında yer aldığını vurguladı. Bilişim teknolojilerinin, ülkelerin gelişen dünyanın, neresinde yer alacağını belirleyen sektör olduğunun altını çizen Yalçıntaş, Türkiye’nin bu anlamda bazı dönüşümleri gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, Sektörün 2009 yılında yüzde 10 civarında büyüdüğünü, dünya ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de bilişim sektörüne yatırımların hala çok düşük olduğunu, bunun da önümüzdeki dönemde büyük fırsatlar yaratacağı anlamına geldiğini vurguladı. Turgut Gürsoy, Türkiye pazarının 10 bin bilgisayar firmasını taşıyabilecek durumda olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

”Bu aslında sektöre giriş bariyerlerinin düşüklüğünü ve az bir yatırımla sektöre girip karlılık elde edemeyince çıkan firmaların fazlalığını gösteriyor. TÜBİDER üyesi firmalarımızın, büyük oranda kendi geleceklerini bilişimle özdeşleştirmiş firmalar olduğunu düşünüyoruz. En önemli tehdit, günlük çıkarlar ya da fırsatçı yaklaşımlarla piyasada güvensizlik ve karsızlık yaratanlar, bunların oluşmasını destekleyenlerdir. Buna karşı duruşun en etkin yolu ise birlikte ve sistemli hareket etmek, paydaşlar arasında işbirliğini en üst seviyede gerçekleştirmektir.”

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağan da 2009 Türkiye PC pazar haritasına değindiği konuşmasında Türkiye’de 3 milyonluk bir pazardan bahsedildiğini ve bunun yüzde 54’ünün uluslararası üreticiler, yüzde 31’ini kontratlı üreticiler, yüzde 15’ini ise sistem üreticilerinin oluşturduğunu anlattı. Çağan, 2006’da 67 olan bin kişiye düşen bilgisayar sayısının, son dönemde 123’e yükseldiğini kaydetti. Mustafa Çağan, Türkiye’deki 6 milyar dolarlık bilişim harcamalarının yüzde 15’inin KOBİ’ler tarafından yapıldığını, bunun da 900 milyon dolar gibi düşük bir rakama karşılık geldiğini söyledi.

Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem ise sektördeki büyüme potansiyeline işaret ederek, özellikle yepyeni iş fikirleri ile ortaya çıkacak KOBİ’lerin büyümede ciddi katkısı olacağını kaydetti.

HP Genel Müdürü Serdar Urçar da yaptığı konuşmada “Ben TÜBİDER’li şirket yöneticisi olsam ne yapardım? ” sorusuna cevaben “pazarın zincir mağazaların da gelişi ile yakaladığı büyümeyi bir fırsat olarak görür ve katma değerli hizmetlere yönelirdim “ dedi.

TÜBİDER Yönetim Kurulu Üye’miz Niyazi SARAL ise yaptığı konuşmada TÜBİDER Okul Bilişim Platformu ve Çizgi TAGEM bünyesinde geliştirdikleri ve son 3 ay içinde 6,300 katılımcının kayıt yaptırdığı “A+ Bilgisayar Teknik Eleman Eğitimi” uzaktan eğitim programı ve Bilişimin Prens ve Prensesleri kariyer destek programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Niyazi Saral  TÜBİDER’in TÜBİSAD ile birlikte yürüttüğü “A+ Bilgisayar Teknik Eleman Eğitimi” programı çerçevesinde  Ocak 2010 yılından itibaren başlayarak uluslar arası CompTIA sertifika imtihanları çok uygun bir ücret ile ve Türkçe yapılacağını söyledi.

Toplantıda sektör profilini belirlemek için yaptığı ve 1408 bilişim şirketinin katıldığı bir anket çalışmasının sonuçlarını toplantıda yapılan bir sunumla katılımcılarla paylaştık. TÜBİDER Yönetim Kurulu Üye’miz Mustafa Yanartaş’ın verdiği bilgilere göre İstanbul’da 4387, Ankara’da  1,151 ve İzmir’de ise 535 bilişim şirketi olmak üzere Türkiye’de toplam 10,511 şirket var. Ankete katılan şirketlerin %48’i son 10 yıl içinde kurulmuş ve bu şirketlerde çalışanların  % 69’u Lisans ve Lisans üstü eğitime sahip. Sektör analizi raporu özellikle son bir yıl içinde sektörde işini kaybedenlerin % 60’ı global ekonomik kriz sonucu olduğu gözükmekte.

Ekonomist Kerem Alkin’in “Küresel kriz sonrası dünya ekonomisinde yeniden yapılanma ve Türkiye’nin konumu” konulu konuşmasının ardından toplantı, Türkiye Bilişim Vakfı genel sekreteri Behçet Envarlı tarafından yönetilen “Bilişim Sektörü Bayi Kanalının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panel ve akşam yemeği ile son buldu. Panele TÜBİDER Yönetim Kurulu başkanı Erkin Fındık, Penta Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Özçelik, Center Bilgisayar Genel Müdürü Ecmel Bircan, TNB Bilgisayar Genel Müdürü Aytaç Biter ve Tesan İletişim Genel Müdürü Rüştü Arseven katıldı.

 

Be Sociable, Share!

You must be logged in to post a comment.