Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Network Mimarı

Businessman and business sketch

Network (Ağ) Mimarları, bilgisayar ağlarını planlar ve tasarlarlar. Ağ mimarları KOBİ’lerde, çoğu işletme ve devlet kurumunda istihdam edilmektedir.

Ağ mimarlarının, zor teknik becerilere ek olarak, stratejik hedeflerle uyumlu, verimli, güvenli ve ölçeklenebilir bir ağ tasarlamak için şirketin iş ihtiyaçlarını anlamaları gerekir. İş konularında sağlam bir kavrayışa sahip olan ağ mimarı, hangi donanım, yazılım ve kablo altyapısının eldeki projeye en uygun olacağı yönlerini dikkatlice düşünerek ağ taslağı hazırlama ile görevlidir. Üst düzey bir konum olan bu meslekte, çoğu ağ mimarı işi 5 ila 10 yıllık ilgili tecrübeye, güçlü iş zekasına ve en azından bilgisayar ağı veya ilgili bir çalışma alanındaki lisans derecesine ihtiyaç duyar.

Becerileri ve Sorumlulukları

Ağ mimarlarından istenen beceri ve sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.

  •   Yerel / geniş alan ağı (LAN / WAN) ve intranet de dahil olmak üzere bilgisayar ağları tasarlama.
  •   Yönlendiriciler, anahtarlar, modemler ve güvenlik duvarları gibi ağ donanımlarını karşılaştırma ve satın alma
  •   Ağ sürücüleri ve izleme uygulamaları gibi ağ yazılımlarını araştırma ve uygulama.
  •   Ağ tasarımını örgütsel hedeflerle uyumlu hale getirmek için CTO ve diğer yöneticilerle yakın işbirliği yapma.
  •   VoIP (Voice over Internet Protocol) ve diğer telekomünikasyon sistemlerini tasarlama ve entegre etme.
  •   Ağ mühendislerini, ağ yöneticilerini ve diğer çalışanlarını ağ kurulumunda ve yapılandırmada denetleme.
  •   Eleştirel düşünme, sözlü / yazılı iletişim ve liderlik gibi bol yumuşak becerilere sahip olma.
  •   Performansı, güvenliği ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ortaya çıkan ağ teknolojilerini sürekli olarak değerlendirme.
  •   Ağ performansını periyodik olarak test etme ve değerlendirme.

Nerden eğitim alabilirim?

Bu bilişim mesleği alanında aşağıda belirtilen Çizgi Tagem kaynakları yanında Ulusal ve Uluslar arası faydalanabilecek eğitim platformları ve sınıf içi eğitim alabileceğiniz eğitim merkezleri bulunmaktadır.  Tıklayınız!

Eğitim Gereklilikleri

Gerekli iş tecrübesinin ötesinde (genelde 5 yıldan fazla bir süre ağ üzerinde çalışma) ağ mimarları en az bir lisans derecesinde eğitime ihtiyaç duyar. Birçok kurumsal firma bu alanda istihdam edeceği kişide, yüksek lisans veya MBA derecesi isteyebilir. Bu pozisyon için ağ tasarımı veya yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi alanında kişilerin eğitim almış olmaları önemlidir.

Bir ağ mimarisi lisans programında talep edilen teknik beceriler, ağ tasarımı ve modelleme, bilgi güvenliği, telekomünikasyon, bulut bilişim, sanallaştırma, yazılım mühendisliği, teknik yazı ve bilgi sistemleri yönetimi içerir. Bir ağ mimarı öğrenme planı, endüstri lideri Cisco Systems’ten gelen popüler tedarikçi teknolojilerindeki becerileri de kapsamalıdır.

Bir ağ mimarı olma konusundaki en önemli faktör, iş tarafını ve teknolojiyi anlamak ve bu iki dünyanın nasıl etkileştiğini analiz edebilmek ve ifade edebilmektir. Bu nedenle, bu rolde güçlü özel Beceriler kümesi, işe alınmanın ve ardından başarılı olmanın anahtarıdır. Ağ mimar eğitim programlarında aranana özel beceriler arasında eleştirel düşünme, yaratıcı problem çözme, etkili sözlü ve yazılı iletişim, proje yönetimi ve liderlik bulunmaktadır.

Network Mimarı Ücretler

Bilişim sektöründe Network Mimarı kadrosunda çalışabilmek için Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olabilmeniz ve en az 5 yıl tecrübeniz olması gerekir. Çok iyi derecede İngilizce bu alanda gereklidir.  (Daha büyük grafik için resim üzerine tıklayınız.!)

 

Bilişim Teknolojileri Alanında Tavsiye Edilen Üniversiteler ve Fakülteleri

Bilişim Teknolojileri alanında farklı şehirlerde tavsiye ettiğimiz üniversiteler ve ilgili fakülteler listesi için: Tıklayın!

 

Sosyal ağlarda bizi paylaşın!