Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Danışma Kurulu Toplantısı

Tübider tarafından 20 Temmuz 2017 tarihinde yayınlandı.
Danışma Kurulu Toplantısı