Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Bilişim Teknolojileri Müdürü

Businessman and IT Team.

Teknoloji Yöneticileri, bilişim teknolojileri faaliyetlerini planlar, yönlendirir ve destekler. Bilişim teknolojileri müdürleri, ekibinin veya bölümünün etkin, verimli ve örgütsel hedeflerle uyumlu çalışmasını sağlar. Bu profesyoneller, yeni teknoloji çözümlerini belirlemek, geliştirmek ve desteklemek için üst düzey yönetici ve bölüm başkanlarıyla yakın işbirliği içerisindedir. Bilişim teknolojileri müdürleri, organizasyonel bilişim teknolojileri politikasına, prosedürlerine ve en iyi uygulamalara bağlı kalmayı sağlamaktan sorumludur.

Ağ, bulut bilişim, yazılım geliştirme, veri depolama, veri sanallaştırma, mobil ve kablosuz teknolojilerin yaygınlaşması da dahil olmak üzere bir dizi bilişim teknolojileri iş piyasasındaki hızlı büyüme, bilişim teknolojileri alanındaki istihdam alanını genişletmektedir. Bu organizasyonu yönlendirmek için bilişim teknolojileri yöneticilerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Becerileri ve Sorumlulukları

Teknoloji yöneticileri için talep edilen beceriler aşağıda bulunmaktadır. Bilişim teknolojileri müdürleri:

  • Yeniliği teşvik etmek ve parasal kaynakları tahsis etmek dahil stratejik bilişim teknolojileri planlamasından sorumludur.
  • Bilişim teknolojileri projelerinin planlanması ve insan gücü kaynaklarının tahsisi de dahil olmak üzere doğrudan operasyonel bilişim teknolojileri planlaması.
  • Satın alma, bütçeleme ve bütçe incelemesi de dahil olmak üzere bilişim teknolojileri ekibinin veya bölümünün mali yönlerini denetlenmesi.
  • İşe alma, gözetim, zamanlama, mesleki gelişim ve disiplin dahil olmak üzere bilişim teknolojileri personelini koordine edilmesi.
  • Kuruluştaki yöneticiler ve bölüm başkanlarıyla işbirliği yapıp, onlarla iletişimi sürdürme.
  • Bilişim teknolojileri ekibi veya departmanı için politikaları, prosedürleri ve en iyi uygulamaları tasarlama ve uygulama.
  • Bilişim teknolojileri çözümlerini araştırma ve bilişim teknolojileri sistemlerinin ve bilişim teknolojileri altyapısının iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunma.
  • Teknoloji satıcısını, dış kaynak kullanımını ve danışman sözleşmelerini ve hizmet anlaşmalarını görüşme ve onaylama.
  • Ekip liderliği, çalışan gelişimi ve kişilerarası iletişim konusunda üstün becerilere sahip olmalı.
  • Proje yönetimi ilkelerine, usullerine ve en iyi uygulamalara güçlü bir şekilde sahip olmalıdır.

Nerden eğitim alabilirim?

Bu bilişim mesleği alanında aşağıda belirtilen Çizgi Tagem kaynakları yanında Ulusal ve Uluslar arası faydalanabilecek eğitim platformları ve sınıf içi eğitim alabileceğiniz eğitim merkezleri bulunmaktadır.  Tıklayınız!

Eğitim Gereklilikleri

Bazı teknik deneyimlerin yanı sıra, bilişim teknolojileri yöneticilerinin bilişim teknolojileri alanında en az lisans eğitimi almış olması, tercihen bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojisi veya yönetim bilgi sistemleri gibi çok yönlü yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Bir lisans diploması çoğu zaman yeterli olurken bu alanda yüksek lisans mezunu kişiler daha çok tercih edilmektedir. Özellikle MBA alanında yapılmış bir yüksek lisans yönetim aşamasında görev alacak kişilerin daha performanslı çalışmalarında etkili olacaktır.

Bilişim teknolojileri yönetimi eğitimi programında aranabilecek beceriler arasında proje yönetimi, ekip liderliği, mesleki gelişim, bilişim teknolojileri stratejisi, kurumsal karar alma, veritabanı ve ağ yönetimi, yönetim finansmanı, araştırma ve analiz metodolojisi ve üstün sözlü, yazılı iletişim becerilerini içerir.

Bilişim Teknolojileri Müdürü Ücretler

Bilişim sektöründe Bilişim Teknolojileri Müdürü kadrosunda çalışabilmek için Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olabilmeniz ve belirli bir tecrübeniz olması gerekir. Çok iyi derecede İngilizce bu alanda gereklidir.  (Daha büyük grafik için resim üzerine tıklayınız.!)

MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu İlgili Ulusal Yeterlilikleri

Bilişim Teknolojileri Alanında Tavsiye Edilen Üniversiteler ve Fakülteleri

Bilişim Teknolojileri alanında farklı şehirlerde tavsiye ettiğimiz üniversiteler ve ilgili fakülteler listesi için: Tıklayın!

 

Sosyal ağlarda bizi paylaşın!