Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Bilişim Güvenlik Uzmanı

Bilişim Güvenlik Uzmanları bir kuruluşun bilgi sistemini savunurlar. Günümüzde hızla tırmanan tehditler ve karmaşık siber savaşın içinde, organizasyonların saldırganlarla mücadelede ve bilgi varlıklarını korumada dikkatli olması gerekir. Bilişim güvenlik uzmanları, güvenli bilgisayar sistemlerini tasarlamak ve uygulamak için siber güvenlik tehditleri, teknolojileri ve karşı önlemler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar.

Bilişim güvenlik uzmanları, siber saldırıları önlemek, teknik ve teknik olmayan çalışanları bilgisayar güvenliğinde eğitmek, güvenlik ihlalleri için ağları izlemek ve başarısız saldırılara karşı uygun önlemlerle kaçınılmaz olarak yanıt vermek için güvenlik yazılımları kurar, yapılandırır ve yükseltir. Bazı  bilişim güvenlik uzmanları bilgisayar suçları soruşturmasında uzmanlaşmaktadır; Bu eğitimli güvenlik uzmanları, siber suçların kovuşturmasında kullanılmak üzere kanıt toplamak için en yeni adli tıp donanım ve yazılımlarını kullanmaktadır.

Bilgisayar güvenlik uzmanları için iş gücü talebi, kurumlar, okullar, tıbbi kurumlar, kamu kuruluşları ve devlet kurumları da dahil olmak üzere birçok kurum tarafından gelmektedir.

Becerileri ve Sorumlulukları

Bilişim Güvenlik uzmanları için aşağıdaki beceri ve sorumluluklar istenmektedir. BT güvenlik uzmanları:

  •   Bilgisayar dosyalarını yetkisiz değişiklik, imha veya ifşaya karşı korumak için planlar geliştirir.
  •   Bilgisayar anti-virüs ve kötü amaçlı yazılımdan koruma sistemlerini seçer, uygular, izler ve yükseltir.
  •   İletim sırasında gizli bilgileri gizlemek için veri aktarımlarını şifreler ve güvenlik duvarları oluşturur.
  •   Yetkisiz kullanıcıların hassas veri dosyalarından erişmesini önlemek için şifre doğrulamasını uygular.
  •   Yeni yazılımları dahil etmek, hataları düzeltmek ve kullanıcı erişim durumunu değiştirmek için güvenlik dosyalarını değiştirir.
  •   Veri işleme faaliyetleri ve güvenlik önlemleri ile ilgili risk değerlendirmeleri ve testlerini yapar.
  •   İşçileri bilgisayar güvenliği konusunda eğitir ve güvenlik bilinci, güvenlik protokollerini geliştirir.
  •   Paylaşılan kurumsal ağdaki tüm önemli verilerin doğru ve güncel yedek dosyalarını saklar.
  •   Bilgisayar adli tıp uzmanlarından oluşan Bilişim güvenlik uzmanları, siber suçları kovuşturma kanıtı toplamaktadır.
  •   Bilgisayar adli tıp uzmanları bir araştırmacı laboratuvarı kurabilir ve çalıştırabilir ve bilgisayar suç mahallerini işleyebilir.

Nerden eğitim alabilirim?

Bu bilişim mesleği alanında aşağıda belirtilen Çizgi Tagem kaynakları yanında Ulusal ve Uluslar arası faydalanabilecek eğitim platformları ve sınıf içi eğitim alabileceğiniz eğitim merkezleri bulunmaktadır.  Tıklayınız!

Eğitim Gereklilikleri

Bilişim güvenlik uzmanlık görevleri için işe alım yetkilileri, genellikle bilgi güvenliği, bilgisayar bilgi sistemleri, ağ güvenliği, bilgisayar bilimleri veya ilgili bir çalışma alanında en az bir lisans derecesi ne sahip kişileri tercih ederler.

Bilişim güvenlik uzmanı eğitim programında aranacak özel beceriler; ağ ve ağ güvenliği, işletim sistemi yönetimi, iş sürekliliği ve felaket kurtarma, saldırı tespiti, donanım ve yazılım yapılandırması, risk yönetimi ve bilişim hukuku olmasını içerir. BT güvenlik uzmanları; teknik ve teknik olmayan personeli bilgisayar güvenlik protokolleriyle eğitmekten ve onlara bilgi güvenliği bilincini arttırma ile ilgili eğitimler vermekten de sorumlu olduğu için güçlü iletişim becerilerine ihtiyaç duyarlar.

Bilgisayar Güvenlik Uzmanı Ücretler

Bilişim sektöründe Bilgisayar Güvenlik Uzmanı kadrosunda çalışabilmek için Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olabilmeniz ve 5 yıl tecrübe gerekir. Çok iyi derecede İngilizce bu alanda gereklidir.  (Daha büyük grafik için resim üzerine tıklayınız.!)

Bilişim Teknolojileri Alanında Tavsiye Edilen Üniversiteler ve Fakülteleri

Bilişim Teknolojileri alanında farklı şehirlerde tavsiye ettiğimiz üniversiteler ve ilgili fakülteler listesi için: Tıklayın!

 

Sosyal ağlarda bizi paylaşın!