Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Bilgisayar Sistem Analisti

Bilgisayar Sistemleri Analistleri, bilişim teknolojileri hedeflerini belirlemek için gerekli çözümlerini yönetir. Sistemleri analistleri bilişim teknolojilerideki “büyük resim” düşünürler. Hem iş hem de teknolojiyi anlayan bu profesyoneller, bir kuruluşun mevcut bilgisayar sistemleri ve prosedürlerini analiz eder ve verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve diğer iş hedeflerini gerçekleştirmek için stratejik değişiklikler önermektedirler. Pek çok sistem analisti, kişisel olarak bilgisayar sistemleri güncellemelerini tasarlayan ve kodlayan yetenekli geliştiriciler/tasarımcılardır veya programlama geçmişi olmayan analistler değişiklikleri uygulamak için yazılım geliştiricileri ile iletişime geçerler.Sistem analistinin temel amacı, kuruluşun bilişim teknolojileri harcamalarının yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaktır. Görevleri; bilgisayar sistemi performansını izleme, maliyet fayda analizlerine dayanan yeni teknolojiler bulma ve tedarik etme, yeni bilgisayar sistemlerini tasarlama, geliştirme ve performansı optimize etmektir. Tüm bunları yanı sıra analist uygulamadan sonraki problemleri gidermek için kullanıcılar ile yakın işbirliği yapmalıdır.

Yapılan bir araştırma analistlerin son yıllarda ciddi bir oranda istihdam edildiklerini gösteriyor. Bu sayede bilgisayar sistemleri analistleri, en hızlı büyüyen BT meslekleri arasında yerini aldı. Üniversiteler ve özel bilgisayar okulları, sistem analisti eğitimi ve lisans programı sunmaktadır.

Becerileri ve Sorumlulukları

Bilgisayar sistemleri analistleri için tipik günlük görevler ve talep üzerine istekleri gerçekleştirmeye yönelik aşağıdaki beceriler ve sorumluluklar bulunmalıdır. Sistem analistlerinden istenen beceri ve sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.

  • Sistem gereksinimlerini ve iş hedeflerini tanımlamak için yönetici ve son kullanıcılarla yakın işbirliği yapma.
  • Bilgisayar sistemlerinin etkinliğini analiz etme ve BT verimliliğini artırmak için stratejiler geliştirme.
  • Yeni bilgisayar uygulamalarının tasarımında, geliştirilmesinde ve mevcut uygulamaların geliştirilmesinde yardımcı olma.
  • Bir kuruluşun bilgi teknolojisi harcamalarını artırmak için çeşitli girişimlerde bulunma.
  • Satın alma kararlarını desteklemek için olası bilgisayar sistemi yükseltmeleri için maliyet fayda analizlerini gerçekleştirme.
  • Sistem geliştiricileri ve mühendislerine yön vermek için sistem modelleri, diyagramlar ve çizelgeler oluşturma.
  • Son kullanıcılara yeni ve değiştirilmiş bilgisayar sistemleri için yönlendirme ve eğitim alma imkanları sağlama.
  • Yeni sistemlerin dağıtım, özelleştirme ve uygulama sonrası sorun gidermede yardımcı olma.
  • Analistlerin her bir teknoloji parçası hakkında derin uzmanlığa sahip olmaları beklenmez. Sistem analistleri, BT süreçlerinin ve bileşenlerinin (donanım, yazılım ve ağlar gibi) diğer iş hedeflerine nasıl etkileşime girdiğini üst düzey kavrama yeteneğine sahip olmalıdırlar.

Nerden eğitim alabilirim?

Bu bilişim mesleği alanında aşağıda belirtilen Çizgi Tagem kaynakları yanında Ulusal ve Uluslar arası faydalanabilecek eğitim platformları ve sınıf içi eğitim alabileceğiniz eğitim merkezleri bulunmaktadır.  Tıklayınız!

Eğitim Gereklilikleri

Çoğu işveren, sistem analisti başvuranlarının, bilgisayar sistemleri analizi, bilgisayar bilimleri, bilgisayar bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri (MIS), iş zekası veya benzeri bir çalışma alanında en az bir lisans derecesine sahip olmasını şart koşar. Bu alan hem iş hem de BT ile ilgilendiği gibi, bazı sistem analiz pozisyonları, tercihen bilgi sistemleri veya teknoloji yönetimi gibi teknik odaklı bir İşletme Yüksek Lisansı (MBA) gerektirir. Hangi eğitime sahip olursa olsunlar analistler, kariyerleri boyunca, rekabetçi kalmaları ve gelişmekte olan ve yenilikçi teknolojileri takip etme konusunda kendilerini geliştirmeye duyarlı olmalıdırlar.

Bir sistem analizi eğitim programında katılımcılarda aranabilecek beceriler arasında; iş zekâsı analizi, teknoloji yönetimi, yazılım geliştirme, işletme ve bilgi sistemleri yönetimi, veri işleme, proje yönetimi, iş sistemleri entegrasyonu, risk yönetimi ve özel beceriler bulunur. Sistem analistleri, seçtikleri alanın iş dünyasını da öğrenmelidir. Örneğin, bir bankada çalışacak sistem analisti finans alanında eğitim alması gerekirken, bir hastanede çalışacak adayın sağlık bilgisi konusunda hızlı bir eğitimden geçmesi öngörülür. Lisans eğitimi alırken özellikle seçmeli dersleri belirlerken ileride çalışmayı düşündüğünüz sektörü göz önünde alarak tercihler yapmalısınız

Bilgisayar Sistem Analisti Ücretler

Bilişim sektöründe Bilgisayar Sistem Analisti kadrosunda çalışabilmek için Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olabilmeniz ve belirli bir tecrübeniz olması gerekir. Çok iyi derecede İngilizce bu alanda gereklidir.  (Daha büyük grafik için resim üzerine tıklayınız.!)

Bilişim Teknolojileri Alanında Tavsiye Edilen Üniversiteler ve Fakülteleri

Bilişim Teknolojileri alanında farklı şehirlerde tavsiye ettiğimiz üniversiteler ve ilgili fakülteler listesi için: Tıklayın!

 

Sosyal ağlarda bizi paylaşın!