Başkanın Mesajı

        Bundan tam 22 yıl önce Bilişim Sektörü içinde ki dengeleri oluşturmak ve korumak adına bir araya gelenler çok büyük bir başararak ciddi ve güçlü bir oluşumu orta çıkardılar. Bu oluşumun adı Tübider’di olgusu ise Türkiye Bilişim Sektörünün STK’sı olmaktı. Tübider aradan geçen zaman içinde pek çok başarılı işe imza attı. Derneğin üye sayısı kısa sürede 570’i buldu. Bilişim sektörü içinde faaliyet gösteren diğer STK’ları da bir çatı altında toplamak için de uğraş veren Tübider, 2008 yılında Tübifed’in kuruluşuna önderlik etti.

Tüm dünya’da bilişim insanlığın ihtiyaçlarına yetişmek için hızla gelişiyor. Ülkemizde bu gelişimden payını alıyor. Biz Tübider’in yeni yönetimi olarak bilişim konusundaki gelişim ile ilgili doğru hedefler belirlemek için çalışacağız. Planlarımızı bu hedefler doğrultusunda yapıp hayata geçireceğiz. Temel amacımız, digital toplum oluşturmak. Genci ile yaşlısı ile toplumun her kesimini dijital aktivitelerle tanıştırmak istiyoruz. Öte yandan üyelerimizin yoğun olduğu donanım sektörünün sorunları ile ilgili çözümler üretmeyi kendimize asli görev edindik. Yakın zaman içinde bu konuda ile ilgili her alanda atılımlar yapacağız. Donanım sektörünün sorunlarının çözülmesi için her kapıyı çalacağız Bilişimin aslında sessiz sedasız her tarafımızı sarması, vazgeçilmezimiz olması, özellikle gelecek yıllar açısından radikal kararlar almamızı ve önemli yatırımlar yapmamızı gerekli kılmaktadır.

STK’lar, Üniversiteler, Kurumlar ve Kamu Yönetimi olarak hep birlikte geleceğin güçlü altyapısını oluşturabiliriz. Özetle, Bilişim Sektörünün tüm sektörler için Kelebek Etkisi yaratması aklımızdan hiç çıkmamalıdır. Bilişimin dayanılmaz hafifliğini, hafife almadan herkes bir gün dijitalleşmeyi tadacaktır diyelim.

Saygılarımla.

PINAR KABİL

Tübider 11.dönem Başkanı

Sonraki içerik

GÜNCEL HABERLER