Tübider Bilişim Sektörü Derneği

Değerli Meslektaşlarbasbugrım,
Yeni dönemde derneğimizin büyük sorumluluğunu omuzlarıma almanın gurur ve bilinci ile sektöre ve ülkemize hizmet sunmayı borç bilerek, “başarabilelerden olurum” umuduyla sizlere selam ve saygılarımı sunarım.
Bilişim sektöründeki sizler, sektörün zorluklarını yaşayanlar olarak bilmenize rağmen, dışındakiler, sektörümüzü, büyülü, albenisi yüksek, popüler bir sektör olarak algılıyor ülkemizde. Aslında bizlerde meslek edinirken ve sektöre girerken bu büyünün peşinden gitmedik mi!. Daha da garibi, mesleki yeterlik veya bilgisi olan-olmayan neredyse herkes zamanında bu sektöre adeta “daldı”. Halende sektöre giren çok sayıda genç girişimci yanında artık sektöre uluslararası büyük oyuncularda girmeye devam ediyor. Bütün bunlara rağmen, bu durum aslında çok değerli bir sosyolojik durumdur. Öğrenci bulamayan meslekler olmasına karşılık yığılmanın olduğu bilişim sektörünü, ne devlet olarak kamu tarafı, nede sektörün kendisinin yeterince değerlendirebildiğini söyleyemem.

Sektörümüz, teknolojinin hayatın her alanındaki hakimiyetine paralel olarak ülkemizde de her sene %10 luk büyümeler gösteriyor. Bilişim sektörünün toplamda 30 milyar doları aşan paya sahip olmasına rağmen, bilişim sektöründeki çok büyük çoğunluk bu pastadan maalesef yararlanamıyor.
Sektörü büyüten ana unsur halen baskın şekilde kamu alımları olurken, donanım maliyetlerinin yüksek olması ve ödenen rakamlara bakılarak sektörün büyüdüğü algısı ortaya çıkıyor. Gerçekten Bilişim Sektörü büyüyor mu, yada ne kadar büyüyor? Daha da önemlisi, sektörün büyük çoğunluğu bu büyümeden ne kadar pay alabiliyor?
Sektörün ana unsuru olan Kanal, zincir kanalına yenik düşmüş durumda. Katma değer üreterek kendilerini yeniden organize edebilen firmalar yoluna devam ederken, diğerleri yok oluyor. Diğer taraftan Yazılım sektöründeki toplam pay bir milyar dolar seviyesinde olurken, yerli yazılımın 400-500 milyon dolar seviyesinde olması sektörün maalesef halen emeklediğini göstermektedir. Yazılım ve özellikle yerli yazılım üreticilerine, yıllardır Kamunun hizmet sektörü olarak bakması ve bu sektörü bir üretim sektörü olarak görmemesi ve bu alana yatırımlar yapmaması, sektörü büyütmediği gibi, bütün ekonomi içinde yazılım sektörünü neredeyse yok olarak görmesine neden olmuştur. Üretemediğimiz Donanım konusunu bir tarafa koyarsak, gelişmiş ekonomilerde yazılım sektörü, ülkesine para kazandıran, yatırımcılarının yüzünü güldüren, en önemliside ülkelerinede Know-How kapasitesi kazandırmış bir ekosistem oluşturmayı sağladıkları sektörlerin başında gelmektedir. Bizde ise Kobi ölçeğinin üzerine çıkabilmiş birkaç yerli üretici dışında, neredeyse tamamı mikro Kobi ölçeğini aşamamış durumdadır. Üretilen ekonomik değerde bunun göstergesidir. Bilişim sektörü olarak donanım tarafında bir varlık gösteremiyor olsak da, yazılım kanalında başarabilme imkan ve yeteneklerine sahip olabilirdik, olabiliriz. Sektörümüzü, kamunun stratejik hedef sektörlerin başına koymaması, bu sektöre insan kaynağı için eğitim sistemini düzenlememesi, maalesef sektörün büyümesini sadece girişimcilerin salt kendi gayretlerine bırakmıştır. Bildiğiniz gibi Amerikada, Almanyada hatta Hindistanda yazılım sektörü ülkenin lokomotiflerinden biri olarak yerlerini almıştır. Bunun ardındaki nedenlere iyi bakmak ve iyi okumak zorundayız.

Bütün bu olumsuzlukların yanında, sektörümüzde enteresan fikir ve girişimleri ile başarılı ürün ve hizmetler sunan firmaları ve çalışanlarınıda ayrıca kutlamak istiyorum. Onlar madalyayı hakeden gerçek kişilerdir.
Tubider olarak, bu güne kadar yapıldığı gibi sektörün sorunlarına sahip çıkmak, gerek özel sektöre gerekse kamu ve hükümet tarafına, ülkemizin çıkarlarını gözetecek, gelişmesini sağlayacak öneriler sunmaya ve sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu nedenle, kanalın sorunları, mesleki yetkinlik ve yeterlilik, piyasa denetim ve gözetiminde ve üretim ve ihracat konularında sektörümüzün büyüyebilmesi ve kazanımlar elde edebilmesi için sektör birlikteliği için çalıştık. Bu sebeple üç yılı aşkın zamandan beri sektördeki bütün STK lar ile sektör birliği konusunda çalışmalar yürüttük, mesafeler katettik. Mesleki yeterlik konusunda akredite VOC test merkezi açtık, piyasa gözetimleri yaptık. Teknoparkların yetersizliği nedeni ile oralarda yer alamayan firmaların bir araya gelerek Teknopark da bina yapma girişimlerinde bulunduk. Yurt dışına sadece fuar gezileri yapmak için gitmedik ve Tübifed ile birlikte Taiwan ve Malezyadaki Bilişim Ticaret odaları ile İşbirliği Protokolleri imzaladık. Bunların hepsinde emeği geçen bütün sektör temsilcisi ve yönetici arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum.
Yeni süreçte Tübider olarak, üstlendiğimiz misyon ve vizyonumuza uygun olarak, sektördeki kobilerin gelişimi ve hak ettikleri emeklerinin karşılığını alabilmesi, kurumsal kültür ve knowhow sahipliliği ile üretim kapasite ve kalitelerinin geliştirilmesi, yurt dışına açılma ve ihracat yapabilen bir sektör olabilmesi için çalışmalar yapacağız. Bunun yanında sektörde ağır bir sorun olarak sürüp giden ve maalesef çok dillendirilmeyen, yazılım geliştirme konusundaki personel ve istihdam açığı konularını gündeme taşıyacağız. Sektörde çalışanların mesleki yeterlik ve yetkinlikleri için hizmetler sunacak ve sektördeki sorunların aşılması için bütün STK lar ile ilişkilerimizi sürdürecek ve geliştireceğiz. Her ay sürekli olarak sektördeki firmaları buluşturacağımız toplantılar yapacağız. Avrasya bölgesinde ülkelerin bilişim sekötründeki firmaların, Istanbul’da bir araya gerireceğimiz B2B etkinliklerine başlayacak ve sektörlerümüzdeki firmaların ihracat kapasitlerini ve yurtdışı deneyimlerini geliştirmelerini sağlayacağız. Mümkün olduğunca sürekli olarak, hedef seçtiğimiz ülkelerin Bilişim derneklerini ziyaret edecek yurtdışı iş geliştirme gezi organizsyonları yapacağız.
Ayrıca sektördeki ana sorunların; Eğitim, know-how edinme, finansman, yetişmiş iş gücü ve dünya pazarına açılamama olduğunu biliyoruz. Bütün bu sorunların çözümleri için hep birlikte çaba sarfederek başaracağımıza inanıyorum.
Bizim bu serüvenimizde elbetteki bize katılacağınızı biliyor, Desteğinizi ve Katkınızı bekliyoruz.
En iyi dileklerimle,

Dr. Ragıp BAŞBUĞ
TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul, Ağustos-2013

Be Sociable, Share!