Türkiye Bilişim Sektörü Derneği

TÜBİDER 10. Genel Kurulu Gerçekleştirerek Yönetim Organlarını Belirledi

Tübider tarafından 17 Haziran 2013 tarihinde yayınlandı.

Derneğimizin 10. Genel Kurul Toplantısı 15.06.2013 tarihinde dernek merkezimizde gerçekleştirildi. Daha önce 1 Haziran günü Taksim civarında bir otelde düzenlenmesi planlanan genel kurulumuz toplumsal olaylar nedeni ertelenerek dernek merkezinde toplandı. Toplantımıza şubelerimiz ve İstanbul’dan üyelerimiz katılarak yönetim organlarının seçiminde yer aldılar.10gk1

 

Açılış konuşmasını takiben Divan Üyeleri seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na SABİDER’den Nahit Gök, katip üyeliklere de Murat Şahin ve Mert Batu oybirliği ile seçildiler.

Geçmiş yönetimin faaliyet raporunu Erkin Fındık, 20011,2012,2013 yılının bütçesini Ahmet Salih Kahraman sundu. Katip Yusuf Koçak’ın Denetleme Kurulu Raporu’nu okumasından sonra ibraya geçildi. Geçmiş dönem Faaliyet Raporu ve Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu doğrultusunda ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporunu için tıklayınız…

2013 ve 2014 yılı tahmini bütçesi Sayman Ahmet Salih Kahraman tarafından sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Üyelerince önerilen adaylardan çarşaf liste oluşturularak “gizli oy”, “açık sayım” yöntemiyle üyeler belirlendi. Yapılan seçim sonrası yönetim organları aşağıdaki gibi şekillendi.

Yönetim Kurulu Denetim Kurulu
Ad Soyad Ad Soyad
1 Mustafa Yanartaş Asil 1 Erkin Fındık Asil
2 Nuray Başar Asil 2 Muharrem Saral Asil
3 Mustafa Aydın Asil 3 Cem Haydar Bektaş Asil
4 Yusuf  Koçak Asil 4 H. İbrahim Demirel Yedek
5 Cüneyt Kavi Asil 5 Zeki Kolaç Yedek
6 Ahmet Salih Kahraman Asil 6 Nurettin Adıyaman Yedek
7 Ragıp Başbuğ Asil
8 Ali Kıroğlu Asil Disiplin Kurulu
9 Kenan  Berkdemir Asil Ad Soyad
10 Celal Bektaş Asil 1 Niyazi Saral Asil
11 Murat Kolaylı Asil 2 Ali Osman Güler Asil
12 Sedat Çöloğlu Asil 3 Nuri Ödemiş Asil
13 Tunç Aykut Asil 4 Mustafa Kuğu Yedek
14 Yasin Kırmızıoğlu Asil 5 Muhammet Toraman Yedek
15 Fatma Düz Asil 6 Ali Duygulu Yedek
16 Fatih Karabiber Yedek
17 Baki Çelebi Yedek
18 Tunç Geçgil Yedek
19 Enes Turan Yedek
20 Barış Kılınç Yedek
21 Erdal Yamaç Yedek
22 Hulusi Kültür Yedek
23 Emrullah Yolasığmaz Yedek
24 Hasan Ersözlü Yedek
25 İhsan Salim Yedek
26 Musa Karatay Yedek
27 Serhat Duras Yedek
28 Hakan Altun Yedek
29 İbrahim Öztürk Yedek
30 Lütfi Akbaş Yedek

Genel Kurul toplantısı sonrasında toplanan Yönetim Kurulu kendi arasında işbölümü yaparak Mekatronik Yazılım’dan Ragıp BAŞBUĞ’u yönetim kurulu başkanı olarak belirledi.

Yapılan iş bölümüne göre Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu
Ad Soyad
Ragıp Başbuğ Yönetim Kurulu Başkanı
Nuray Başar Kamu İle İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Cüneyt Kavi Üye İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Kenan  Berkdemir Piyasa Gözetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Sedat Çöloğlu Basın Yayın ve Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ahmet Salih Kahraman Sayman
Mustafa Yanartaş
Mustafa Aydın
Yusuf  Koçak
Ali Kıroğlu
Celal Bektaş
Murat Kolaylı
Tunç Aykut
Yasin Kırmızıoğlu
Fatma Düz

 

You must be logged in to post a comment.