Türkiye Bilişim Sektörü Derneği

TÜBİDER KOCAELİ ŞUBESİ

e-posta: kocaeli@tubider.org.tr

www.tubiderkocaeli.org

TÜBİDER Kocaeli şubesi 29 Haziran 2010 günü 15:00’da toplanarak yeni dönem yönetim, denetim, disiplin organlarının seçimini yaptı.

Genel Kurul divanın seçilmesi ile başladı; divan başkanlığına Sedat Yazıcı, üyeliklere ise Hasan Aksoy ve Davut Demir seçilerek, gündeme geçildi. Geçmiş yönetim kurulunun faaliyet raporu, mali durumu sunmasının ardından raporlar ibra edilerek adaylıkların bildirilmesine geçildi. Adayların belirlenmesinin ardından seçimlere geçildi. Seçim sonrası oluşan yeni yönetim kurulu kendi arasında işbölümü yaparak Murat Kolaylı’yı başkan,  Özden Turan ve Metin Demirtürk’ü başkan yardımcısı, Mehmet Alhas’ı genel sekreter, Bahadır Algan’ı ise sayman olarak belirledi.
Seçim sonuçlarına göre Kocaeli Şube yönetim organları aşağıdaki gibi şekillendi.

YÖNETİM KURULU ASİL DENETİM KURULU ASİL DİSİPLİN KURULU ASİL
Özden TURAN A.Osman GÜLER Hasan AKSOY
Yusuf ŞENTÜRK Orkun ERDİK Nurettin BALKAYA
Mehmet ALHAS M.Emin ERCİLİ Murat AÇIKGÖZ
Metin DEMİRTÜRK
Nurettin ADIYAMAN
Murat KOLAYLI
Bahadır ALGAN
YÖNETİM KURULU YEDEK DENETİM KURULU YEDEK DİSİPLİN KURULU YEDEK
Nuri AŞKAR Fikret BULAT Alparslan YENİDOĞAN
Erkan FIRAT Volkan KARASU Sedat YAZICI
Hamdi ULUKÖYLÜ Salih SOYDAN Davut DEMİR
Berkant AYDEMİR
Ufuk EFE
Atilla ŞENSES
Mustafa ÖZALP