Türkiye Bilişim Sektörü Derneği

etFırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında 347 bin akıllı tahta alımı için yarın yapılacağı duyurulan ihale, 23 Temmuz tarihine ertelendi. İhale şartnamesinde yapılan değişiklik sayesinde kurulacak etkileşimli tahtalara hizmet verecek servis ağında çalışanların, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanan Ulusal Yeterliliklere göre Bilgi İşlem Destek Elemanı sertifikasına sahip olmaları gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığının ihale ile ilgili sayfalarındaki zeyilname aşağıdadır.

B- Teknik Şartname zeyilnameleri,

Etkileşimli Tahta Şartnamesi,

“5.4. İsteklinin, tamamı kendisine veya alt yüklenicisine ait Türkiye çapında 7 farklı coğrafi bölgeyi kapsayacak şekilde, TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip servis ağı bulunacaktır. Söz konusu servis ağlarına ait  TSE Hizmet yeri yeterlilik belgelerini gösteren liste, sözleşme imzalanmadan beş gün önce MEB’na teslim edilecek ve telim tutanağı UDHB’na verilecektir. Bu servis ağı bünyesinde, ET kurulumu yapılan her ilde en az 1 tane olmak üzere, ildeki her 1000 (bin) tahta için 1 tane olacak şekilde (500’ü aşan küsüratlar bir üstteki 1000’e tamamlanacaktır), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından tanımlanan Ulusal Meslek Standardına göre Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) çalıştıracaktır. Bu çalışanların listesi ve belirtilen standarda göre yetkinliğini gösteren belgelerle sertifikalar, sözleşme imzalandıktan sonraki 6 ay içinde MEB’e sunulacaktır. Bu konudaki Yetkilendirme ve sertifikasyon sürecinin bu tarihe kadar tamamlanmamış olması durumunda, yetkilendirme ve sertifikasyon sürecinin hazır olmasına müteakip 90 gün içerisinde söz konusu liste, belge ve sertifikalar tamamlanarak MEB’na sunulacaktır.”

et1TÜBİTAK bu ihalede alınacak akıllı tahtaların sadece Pardus altında çalışmasını şart koşmakta.  64 Bitlik Pardus’un yeni 2013 sürümü için kamuda kullanılmaya başlanmasına rağmen bu konuda etkileşimli tahtalara destek verecek deneyimli ve sertifika sahibi çalışan eksiği bulunmaktadır.

İhaleye  “Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4 ) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ” zorunluluğu getirilmesinin ardından Tübider, MEB, MYK ve Tübitak birlikte hızlı ve yoğun bir tempo ile sertifika programı hazırlayacaktır. TÜBİDER ilgili mesleklerde sertifikasyonun sağlanması için gerekli adımları atmaya hazırlanmaktadır.

 


You must be logged in to post a comment.