Türkiye Bilişim Sektörü Derneği

Bursa VOC Test Merkezimiz Açıldı…

Tübider tarafından 10 Ekim 2012 tarihinde yayınlandı.

9 Ekim 2012’de Bursa Voc-Test VOC Test Sınav ve Belgelendirme Merkezi tanıtım toplantısı ile Anadolu’daki ilk test merkezimiz açılmıştır.

Bilişim sektörüne ait bir çok mesleğin resmi standart ve yeterlilikleri tarafımızca hazırlanmış olup Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen Geçici 10. Madde 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu madde gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ait yeterlilik belgesine sahip çalışanların sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı 12-48 arasında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Asgari ücret ile çalışan tek bir personel için bile 12 aylık bu rakam 1,860.- TL ve 48 ay için ise 7,440.- TL.’dir.

Detaylı bilgi için www.voctest.org adresiniz ziyaret ediniz.

You must be logged in to post a comment.