Türkiye Bilişim Sektörü Derneği

Ankara Şubemizin 10. Kuruluş Yılı Toplantısı Yapıldı

Tübider tarafından 5 Mayıs 2010 tarihinde yayınlandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Bayram Akbaş, TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Kaplan, TOSHIBA Ürün Grup Müdürü Korhan Oray ile Servodata’dan Cem Haydar Bektaş’ın katıldığı toplantı Ankara Ticaret Odası’nda yapıldı.

TÜBİDER Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı’mız Nuray Başar, TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı’mız Erkin Fındık ve TÜBİFED Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Gök’ün yaptığı açılış konuşmalarının ardından TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı’mız Erkin Fındık “Sektörün Genel Durumu ve TÜBİDER’in Çalışmaları” sunumunu gerçekleştirdi. Çizgi TAGEM’den Erman Üret’in “Bilişimin Prens ve Prensesleri” adlı Çizgi TAGEM eğitim projesi hakkında bilgi verdi.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Kaplan’ın “Kamuda Bilişim Çalışmaları”, Toshiba Ürün Grup Müdürü Korhan Oray’ın “Teknoloji  Dünyasındaki Yeni Trendler ve Uygulamalar” hakkında bilgi vermesinin ardından kahve molasına geçildi.

Kahve molasını takiben Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Bayram Akbaş “Bilişim Sektörüne Yönelik Meslek Tanımlama Çalışmaları” hakkında soruları yanıtladı.

Servodata’dan Cem Haydar Bektaş’ın “Bilişimde Güvenlik” başlıklı sunumundan sonra “Bilişim Sektörü Bayi Kanalının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panele geçildi. Moderatörlüğünü Nuray Başar’ın yaptığı, TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı’mız Mustafa Yanartaş, TÜBİFED Genel Sekreteri Şenol Anlaş, Arena Ankara Bölge Müdürü Kemal Çelebi Ergun ve Dağ Elektronik Ltd. Şti. DoğanÖcalan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelin ardından kapanış kokteyli ve akşam yemeğine geçildi.

You must be logged in to post a comment.