Türkiye Bilişim Sektörü Derneği

BASIN BÜLTENİ : Çizgi-Tagem Aleyhine Açılan Bir Dava Nedeni İle Kapanıyor

Tübider tarafından 2 Nisan 2013 tarihinde yayınlandı.

2008 yılından bu yana on binlerce kişiye internet üzerinden ücretsiz eğitim ve eğitim altyapısı sağlayan, 227.000 üyesi olan Çizgi-Tagem Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi, hakkında açılan “İzinsiz Eğitim Kurumu” olma savı ile açılan dava sebebi ile kapanma kararı aldı.

Yaklaşık bir yıldır işleyen bu hukuki sürecin başlangıç noktasının özel eğitim kurumlarının şikayetleri olması çok üzücüdür. Bunun yanı sıra, söz konusu davada hazırlanan bilirkişi raporunun hangi noktadan düzeltilmeye başlanacağına karar verilemeyecek  ölçüde yanlışlıklar ile dolu olması, ve bu raporun emekli bir Milli Eğitim baş müfettişinin hazırlamış olması ayrıca üzücüdür.

Hazırlanan bilirkişi raporunda Tübider Bilişim Sektörü Derneği yönetim kurulu üyesi Niyazi SARAL, içerisinde Çizgi Elektronik ve Çizgi-Tagem’in de bulunduğu “TÜBİDER Şirketler Grubu !!!”nun yönetim kurulu başkanı olarak anılmıştır. Oysa TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği 650 üyeye sahip bir meslek örgütüdür.

Raporda Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi ile Çizgi-Tagem’in sahip olduğu tüm e-içeriğin FATİH projesine hibe edilmesinin tespiti yapılmasına rağmen, bu içeriği yayınlayan Çizgi-Tagem’in izinsiz eğitim kurumu olarak tanımlanması ve hukuki sürecin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılması büyük bir çelişkidir.

Yine hazırlanan bilirkişi raporunda Tübider tarafından AB fonları ile yürütülmüş,  MYK (Mesleki yeterlilik Kurumu ) ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite edilen mesleki belgelendirme faaliyetleri ve bu faaliyetten elde edilecek belgelendirme ücretleri de Çizgi-Tagem ile ilişkilendirilmiş. Bu noktadan yola çıkılarak Çizgi-Tagem’in ücretsiz eğitim vermediği kanaatine varılmış, ‘Kaçak Kurs’ olarak değerlendirilmiştir. Tübider bu belgelendirme faaliyetlerini MYK’nın onayı ve denetiminde yürütmekte olup Çizgi-Tagem ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. TÜBİDER, MYK’nın ülkemizde personel belgelendirme konusunda yetkilendirdiği 9 kurumdan biridir.

Çizgi-Tagem’in faaliyetlerine çok kısaca değinecek olursak;

  • Çizgi-Tagem’de hali hazır da 1000’e yakın öğretmen ve öğretim görevlisi  “Sanal Kişisel Sınıflar” aracılığı ile öğrencilerine internet üzerinden kamera görüntüsü ile ve sesli enteraktif ders verilebilmekte, kendi ekranlarını öğrencilerle paylaşarak ders yapabilmektedir. Bu eğitimlerin sisteme kaydedilmesi sağlanarak herkesin izleyebilme olanağı yaratılmıştır. Bu altyapının amacı Anadolu’daki üniversitelere, meslek yüksek okullarına ve teknik liselere eşit eğitim hakkı sağlamak, mesleki bilginin ve uzmanlığın yaygınlaşmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır.
  • Çizgi-Tagem uzaktan eğitimde en uç noktalardan biri olan uzaktan erişilebilen fiziksel laboratuarlar konusunda öncü olmuş, uzaktan kontrol edilebilen gerçek DSP ve FPGA laboratuar ortamlarını internet üzerinden kullanıcılarla buluşturmuştur.
  • CompTIA sınavlarını Türkçe ye çevrilmesini sağlayarak, CompTIA sertifikasyonuna dilleri arasına  İngilizce, Almanca  ve İspanyolca dan sonra Türkçeyi de sokmuştur.
  • Tüm bu altyapıların yanı sıra 1000 saate yakın görsel eğitim videosunun Türkçeleştirilmesi sağlanarak, 90.000 sayfa ile online sektörel eğitimler verilmektedir.

Mesleki eğitim alan gençlerin örgün eğitim sisteminin açıklarını kapatabileceği en önemli kaynaklardan birinin kapanması bizleri de yakından ilgilendirmektedir.

Sorunun asıl kaynağı yasal mevzuatın güncel olmaması, online eğitimler için belirlenmiş herhangi bir yasal mevzuatın bulunmamasıdır. Çizgi-Tagem çok ciddi personel, altyapı giderleri olan bu platformu tamamı ile ücretsiz olarak sunmakta ve herhangi bir fiziki sınıfı, geliri bulunmamasına rağmen eğitim kurumu olarak değerlendirilmektedir.

Toplumun ve sektörün mesleki teknik eğitimi için gerek Niyazi SARAL, gerekse gönüllü çalışan onlarca öğretmen ve öğretim görevlisinin emeklerinin bu şekilde karşılık bulmasını önce ülkemiz, sonra da sektörümüz açısından en hafif tabiri ile trajik buluyoruz.

Kaybedilen sadece sektörümüzde örnek gösterilebilecek online eğitim ve laboratuar altyapısı olmayıp, kar amacı gütmeyen faaliyetlerin toplum üzerinde yarattığı etki için beslediğimiz umutlardır.

Saygılarımızla

 

http://tubider.org.tr/wp-content/uploads/2013/04/sabiderlogo.jpg http://tubider.org.tr/wp-content/uploads/2013/04/sabiderlogo.jpg http://tubider.org.tr/wp-content/uploads/2013/04/sabiderlogo.jpg

Linux Kullanıcıları Derneği

http://tubider.org.tr/wp-content/uploads/2013/04/sabiderlogo.jpg http://tubider.org.tr/wp-content/uploads/2013/04/sabiderlogo.jpg http://tubider.org.tr/wp-content/uploads/2011/10/tubiderlogo2.gif http://tubider.org.tr/wp-content/uploads/2013/04/sabiderlogo.jpg
Bilişim Sektörü
Derneği
Bilişim Sektörü
Dernekleri Federasyonu

You must be logged in to post a comment.